tisdag 12 januari 2016

Fakta, fakta och fakta

Vad är relevant information?
I grundskolan, på gymnasiet, under universitetsstudierna och i mina arbetsuppdrag har jag alltid fått lära mig att få en så god kunskap som möjligt om det man av olika skäl studerar. Det innebär bl a att det inom näringslivet och politiken är av stor betydelse att kunna se mönster kopplat till olika befolkningsgrupper. Självklart är enskilda individer enskilt ansvariga för sina handlingar och en galen svensk kan självklart inte skuldbelägga alla svenskar. Argumentationen som hörs mot till exempel etniskt kopplade data är att alla i en grupp inte kan anklagas på grund av ett eller flera rötäggs övertramp. Jag håller absolut med. Samtidigt tycker jag det är relevant att få så mycket invånarfakta som möjligt nedbrutet i demografiska perspektiv. Och då menar jag inte bara ålder och kön. Självklart är bostadsort och födelseort relevant information för att kunna se viktiga mönster och därigenom kan göra  smartare prioriteringar av begränsade resurser och som löser samhällsproblem. Geografiska skillnader är lika relevant som att studera skillnader mellan kön. Inom till exempel folkhälsoforskningen ser vi tydligt att ohälsan är högre bland människor i utanförskapsområden och på landsbygden. Det borde vara självklart att vi enkelt kan se till exempel om män från Uppsala är särskilt benägna att slå kvinnor jämfört med övriga landet. Över 90% av alla män i Uppsala är då säkerligen bra personer och ska inte belastas som kvinnomisshandlare. Men om beslutsfattare i Uppsala skulle få en liknande kunskap, nedbruten på bostadsort och födelseplats, kan vi också mycket bättre sätta in åtgärder som gör livet drägligare för alla kvinnor som råkar ut för idiotiska och svaga mäns våld. Inget våld mot någon är acceptabel. Vad tycker du?
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Temaomraden/Jamstalldhet/Indikatorer/Mans-vald-mot-kvinnor-ska-upphora/
http://www.roks.se/mans-vald-mot-kvinnor/fakta-och-statistik
https://www.bra.se/bra/forebygga-brott/vald-i-nara-relationer.html
http://www.expressen.se/kronikorer/lotta-groning/har-ar-nya-hoten-mot-glesbygden/
http://m.gp.se/nyheter/ledare/1.2953828-cwejman-kultur-forklarar-sexuella-overgrepp?utm_source=m.facebook.com&utm_medium=referral&utm_campaign=redirect

Perfekt storm
Om du nu håller med om att det är viktigt att ha koll på fakta, då är det bra att förbereda dig för tuffa ekonomiska tider. Det är inte bara i Uppsala som ekonomin nu är mycket bräcklig. Mycket talar för att vi snart befinner oss i ett liknande ekonomiskt läge som 2008. Ett mycket besvärande läge. Självklart kommer vi igenom det också men håll i hatten, vi har ju inte de bästa ledarna vid rodren precis...
http://www.di.se/artiklar/2016/1/12/storbank-salj-allt/
http://www.di.se/artiklar/2016/1/11/debatt-det-kravs-betydande-reformer/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar