onsdag 6 januari 2016

Stora samhällsförändringar

Brytningstid
Vi lever i en orolig brytningstid. Flera av de västerländska välfärdssystemen är på dekis och i många västerländska länder har under decennier medelklassen tappat i köpkraft. Ett köpkraftstapp som bland annat kraftigt dopats med allt högre skuldsättningsgrad. En global tid där totalitära samhällen blir allt starkare och demokratiska allt svagare i takt med att politikerföraktet bara ökar och ökar. Samtidigt i en tid där allt färre av jordens befolkning lever i fattigdom och där medellivslängden bara ökar och ökar. I en tid där landsbygderna jorden runt avbefolkas och trängseln i våra storstäder bara blir värre och värre. En tid där rovdriften på naturresurser, som idag krävs för att upprätthålla det vi idag kallar en hög levnadsstandard för allt fler miljarder människor. I en tid där smarta politiska krafter i västvärlden tydligt bygger sin politik runt att tjänster är den huvudsakliga sysselsättningen för den arbetande befolkningen. Enkla och avancerade tjänster.

Precis som jordbruket idag sysselsätter väldigt få av de som jobbar gäller samma logik inom industrin. Relativa personalkostnader, teknisk utveckling och entreprenörer driver utvecklingen. Den smarte motarbetar inte en utveckling som är oundviklig om man inte har ambitionen att utvecklas till ett samhälle liknande Nord Korea. Trots oron i brytningstiden är nu och kommande 15 år fulla av fantastiska möjligheter för individer och samhällen som följer Darwins läror och utnyttjar nya möjligheter. Sveriges invånare har i vart fall de senaste 30-40 åren varit duktiga på att snabbt ta till oss ny teknologi. Det är en viktig konkurrensfördel. Låt vänsterfolk och naivister tro att världens människor inte ska konkurrera och därför eftersträvar ett sådant samhälle. Alla vi andra vet att människor och grupper av människor alltid kommer att konkurrera. Oavsett om man tror på Bibeln eller ej så började enligt de berättelserna kampen mellan oss människor redan mellan Eva och Adams barn Abel och Kain. "Change or die" eller "adapt or fall out" är nog de tydliga budskapen från Darwinistiska managementkonsulter.
Konsulter som tillsammans med finans och IT-konsulter befinner sig högst upp i tjänstesamhällets hierarki.

Roade mig med att läsa igenom mitt inspel i det i Sverige kända idéprogrammsarbetet inom Centerpartiet. Idag, och framtiden, är full av möjligheter. Men bara den som inte räds förändringar, som gillar att hänga med kopplat till så många förändringar som möjligt och som har kunskap och erfarenhet kan tidigt se hot och möjligheter. Är det kanske därför som lärande är centralt i de flesta kulturer och varför de äldsta och mest avancerade samhällskulturerna dragit slutsatsen att även i vår tid ha äldre och erfarna som samhällets olika delars ledare? Vilka är fördelarna och nackdelarna med ett samhälle som till exempel det svenska där många mycket kunskaps och erfarenhetsfattiga får viktiga ledarroller? En eventuell viktig fördel kan vara att yngre är mycket mer positiva till tekniska förändringar, men är det så? Eller är det bara en illusion för att yngre direkt börjar använda den senaste teknologin medan äldre ska lära om? Jag tror mer på det senare efter min tid inom äldrenämnden och alla nya berikande möten med åldersrika, kunniga och erfarna.

Kommer den tekniska utvecklingen att fortsätta i den fart den haft de senaste 15 åren? Nej, den kommer bara att öka och öka. Som Abel och Kain kommer enskilda och samhällen fortsätta att konkurrera om "love, fame, glory and wealth". "Adapt or fall out"! Jag kommer alltid att sträva efter att de lag jag tillhör ligger på topp, ständigt utvecklas utifrån hur omvärlden förändras och dynamiken inom gruppen förbättras. Mitt liv skulle inte kännas meningsfullt annars. Jag vill inte slösa bort min tid i en annan miljö.

Jag har haft särskilt mycket tid att reflektera några dagar över jul och därefter. Nedan följer min syn på tekniska utvecklingsområden som kommer att få STOR samhällsförändrande inverkan och kraftigt påverka våra enskilda liv. Inte minst kommer många av dagens få och viktiga enkla jobb bli allt färre. Jag är helt säker på att antalet taxichaufförer och butikspersonal kraftigt kommer att minska framöver. Det krävs mycket kreativt tänkande nu för att skapa många fler tjänster som människor har råd att köpa och som de som utför dem kan leva anständigt på.

Mer avancerade "moln" tjänster. Mycket är fantastiskt men hoten mot den personliga integriteten ökar.

Sensorteknologin, som på mikronivå stärker kraften i det globala 24/7/365-informationssamhället. Mycket är fantastiskt men hoten mot den personliga integriteten ökar.

3D printing, som kraftigt förändrar tillverkningsindustrin (Kina...) och snart finns i var hens hem.

Nanoteknologi, som utmanar många branscher som inte ställer om tillräckligt fort och som skapar helt nya fantastiska lösningar på mänskliga problem.

Självstyrande fordon som optimerar trafikflöden, frigör tid för värdeskapande arbete, kraftigt minskar antalet olyckor, kraftigt optimerar drivmedelsförbrukningen och bilen kan fortfarande erbjuda oslagbar dörr till dörr bekvämlighet jämfört med kollektivtrafik.

Virtual-Reality teknologi. Främst inom spelvärlden men kommer nu starkt komma inom klädbranschen och fastighetsbranschen.

Solenergisystem, som tack vare bland annat allt smartare och effektfulla batterier kommer att bli en mycket kraftfull energikälla i framtiden.

Gå med i Centerpartiet i Uppsala och hjälp till så att vårt samhälle utvecklas i världsklass tack vare vår förmåga att ta till oss nya möjligheter och utveckla nya bärkraftiga företag runt dessa möjligheter! Du är varmt välkommen! Och inbilla dig inte att vårt samhälle som vi känner det idag inte kan kollapsa, det kan det visst det. Vår historia är full av tidigare väl fungerande samhällen som brakat samman.
http://singularityhub.com/2015/01/26/ray-kurzweils-mind-boggling-predictions-for-the-next-25-years/
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Cloud_computing
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Sensorhttps://en.m.wikipedia.org/wiki/3D_printing
http://swednanotech.com/vad-ar-nanoteknik/
http://www.mitpressjournals.org/doi/abs/10.1162/105474603322955950?journalCode=pres
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Nanoteknik


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar