lördag 16 januari 2016

Upp och ner

Tillsammans
Det är en stor skatt att ha familj och vänner som ger energi samt som finns som stöd när det kan behövas. Jag är inte ensam. Ensamhet är ett stort problem i Sverige. Väldigt många människor i vårt land är eller upplever sig som mycket ensamma. Bland våra mest åldersrika är ensamheten den negativa känsla som lyfts fram av de flesta som sämst i deras tillvaro. Hur blev Sverige ett land med så många ensamma människor? Är det möjligt att ensamhet för många är priset vi får betala för att det stora offentliga Sverige "tagit över" den roll som familj/släkt, arbetsgivare, trossamfund och andra föreningar har i många andra länder? Alice Teodorescus artikel om ensamheten i Sverige är läsvärd.
http://www.gp.se/nyheter/ledare/kronika/1.2958404-teodorescu-oberoendets-pris-betalas-i-ensamhet

Nu är återigen en tid som är trist. Mamma ligger på sjukhus. Jag utgår ifrån att hon tillfrisknar fort. Sorgen efter pappa har säkert bidragit till att försämra hennes immunförsvar. Hon har självklart blivit mer ensam i vardagen än vad hon varit under många år. Samtidigt har hon oss barn som alltid ställer upp och ett stort nätverk av vänner och bekanta. Efter det här blogginlägget ska jag besöka henne.

De senaste dagarna har jag varit en tydlig bärare av kritik om hur S, MP och V sköter Uppsala kommun. Kommunens ekonomiska läge är mycket ansträngt. Jag har varit tydlig med att M, L, C och KD också har ett ansvar för att kommunens ekonomi kraftigt försvagats de senaste åren. Jag har i Kommunfullmäktigedebatter varit tydlig mot S att C självklart är beredda att hjälpa till med idéer och beslut för att under några år städa upp och få ordning på ekonomin. Det är givetvis det minsta invånarna kan kräva av sina folkrepresentanter. I dagens tidning bemöter S min kritik med att jag använder "ett högt tonläge", dvs talar i klartext, och att Alliansen har en stor skuld i att vi har det ekonomiskt svårt. Verkligheten är dock enkel att följa upp. Alliansen drog igång förbättringsprogram som gjorde att kommunens kostnadsutveckling kraftigt bromsats in. Den nödvändiga förbättringen lyckades S, MP och V snabbt försämra. Det är verkligheten. I bifogad artikel säger också S att C inte sitter i en majoritet och därför inte kan förvänta oss att få vara med i beslutsprocessen som tidigare. Det förväntar vi oss inte men vi förväntar oss, som folkrepresentanter, att i nämnder, bolagsstyrelser och i kommunstyrelsen kunna följa upp vilka åtgärdsprogram S, MP och V vill driva för att uppnå de nödvändiga förbättringarna och månatliga ekonomiska uppföljningar! Var är åtgärdsprogrammen? När får vi månatliga ekonomiska rapporter? Centerpartiet är beredda att hjälpa till om vi och övriga partier inkluderas i beslutsprocesserna. Det är klokt att jobba så med oppositionen när läget är som det är! Ett gosedjur kanske kan göra en jobbig situation lättare, vad tror du?
http://www.unt.se/uppland/uppsala/forsonande-gest-trots-vass-kritik-4065576.aspx


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar