söndag 17 januari 2016

Nytänkande och handlingskraft

Nu! Nu! Nu!
Vår bästa tid är nu, vår bästa tid är nu, är nu, är nu. Den tid som varit är förbrukad och kommer aldrig tillbaka, bara i form av värdefulla minnen och referensramar. Referensramar som i takt med åldern leder nyfikna och handlingskraftiga människor mot erfarenhet och i bästa fall klokhet samt visdom. Nu är tiden då vi kan påverka mest. Framtiden är svår att att påverka. Det vet även de rikaste och mäktigaste på jorden eftersom de ständigt försöker påverka framtiden i önskad riktning och oftast blir det även för dem inte som de ville eller trodde. Det är så många parallella krafter som är i rörelse och med olika ambitioner. Det är därför alltid klokt att nu göra det du tror är rätt att göra, för det är vad du kan påverka. Och om vi ser till att ha en bra ekonomi, våra barn får en bra och jämlik utbildning, vi är företagsamma, ständigt jobbar med vår värdegrund och är teknikvänliga så ökar chanserna att just våra närsamhällen utvecklas positivt.

Mycket tyder på att 2016 blir ett ännu mer turbulent år än 2015. Utöver alla problem det svenska samhället redan har, inklusive dysfunktionell demokrati, kommer nu den ekonomiska turbulensen med kraft över världen. Den "perfekta stormen" tycks nu vara på väg. Lämna hatten hemma. Det är inte osannolikt att vi under 2016 får uppleva både deflation och därefter hyperinflation. Även då är det viktigast att förhålla sig till nu! Och pragmatiskt lösa problem, tänka nytt och våga fatta tuffa beslut. Nu behöver vi ledare med nytänkande förmåga och stor erfarenhet. De som har det kommer att gå stärkta ur den tuffa tid som väntar. Negativt tänkande? Jag väljer att kalla det att inse verkligheten! Läs gärna Centerpartiet i Uppsalas vision samt Mål och budget 2016-2018 så ser du att det går att vända det tuffa läget till något mycket positivt. Hur du väljer att rösta har stor betydelse, tro aldrig något annat! Efter regn kommer solsken. Nu ska jag besöka mamma på sjukhuset och gratta henne på 70-årsdagen. Livet går fort. Glöm inte att NU är viktigast.
http://m.gp.se/nyheter/ledare/kronika/1.2958968-hjorne-efterlyses-nytankande-och-handlingskraft
http://www.peakprosperity.com/blog/94627/deflation-warning-next-wave
http://www.di.se/artiklar/2016/1/15/borsaret-fortsatter-i-moll/
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Hyperinflation_in_the_Weimar_Republic

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar