tisdag 5 januari 2016

Stämmer analysen

Vilken metodik?
Ingemar Nilsson är en nationalekonom som blivit känd för sitt arbete med att beskriva klokheten i att förebygga sociala problem. Det borde vara självklart för de flesta men över 90% av våra begränsade resurser går till skolan eller till att lösa befintliga problem. Nilssons fokus är på att undvika att barn i riskgrupper utvecklas till livslånga konsumenter av omsorg, vård och krininalvårdsanstalter. Han försöker påvisa samhällsnyttan med att tidigt identifiera barn som far illa och som med rätt stöd kan vägledas bort ifrån ett destruktivt liv. En väg som innebär mindre belastningar inom psykiatrin, bättre skolmiljö för alla barn, mindre arbete och kostnader kopplade till socialförvaltning, mindre kriminalitet och fler dugliga människor på arbetsmarknaden.

Låt oss anta att Nilssons kalkyler om vad barn som gått snett kostar samhället under sin livstid är korrekta. Låt oss också anta att vi köper hans tankar om Sociala investeringsfonder. Låt oss dessutom anta, utan att överdriva, att 25% av de ensamkommande barnen kan klassas som barn/ungdomar som jag vill minnas att Nilsson brukar kalla "Ronny". Det vill säga personer som farit mycket illa under sin uppväxt, kan ha drogproblematik, kan ha begått brott osv. Om vi utöver kultur-, språk- och bildningsutmaningar lägger till Nilssons perspektiv kanske vi kan enas om att stora volymer ensamkommande barn utgör mycket stora och komplexa långsiktiga sociala- och ekonomiska åtaganden. Vi kanske också kan enas om att nedskurna bistånd kraftigt minskar det som i detta perspektiv kan ses som förebyggande insatser. Och vilken metodik fungerar generellt sätt bäst för att till exempel stötta en ensamkommande 15 årig pojke som är analfabet, tidigare mycket våldsutsatt, kriminellt belastad, drogberoende och från en väldigt annorlunda kultur mot självförsörjning i Sverige? Att placeras i en fosterfamilj och gå i vanlig skola?....

För att ha en rimlig chans att både ge dem vi hjälper en rimlig chans mot ett självständigt och lagligt liv i Sverige, och alla våra barn en bättre utbildningsmiljö, har volym stor betydelse. Alla som gått i skolan vet att det räcker med en stökig elev i en klass för att studiemiljön ska bli dålig för alla. Bara under 2015 uppskattas drygt 30.000 ensamkommande ha kommit till Sverige och sökt asyl. Under 2014 var det cirka 7.000 som kom till Sverige av totalt uppskattat asylsökande i världen 34 300 (länk till Migrationsverket nedan). Det innebär att av jordens alla asylsökande barn 2014 sökte sig över 20%!! till Sverige. Om vi fortfarande antar att 25% av barnen som kommit 2014 och 2015 har "Ronny"-bakgrund motsvarar det bara under två år 9 250 personer som behöver omfattande stöd för att utvecklas till väl fungerande och självförsörjande invånare. Du får själv ta reda på hur mycket Nilsson uppskattar samhällskostnaderna till för varje samhällsindivid som "går snett" (vägledande länkar nedan).

En sak är klar, regeringen tycks till sist ha förstått att volym på många sätt har betydelse. De gjorde det för sent men "bättre sent än aldrig" är ju ett uttryck som känns relevant. Nu krävs fullt fokus på förbättrad integration och en återgång till fullt biståndsarbete runt om i världen där det gör mest positiv nytta! Det brådskar! Var är de nödvändiga reformerna? Var är den nödvändiga konferensen som kan göra så att Sverige håller ihop, och våra värderingar kan försvaras, genom att få en rimligt objektiv konsensus om migrations- och integrationsläget? Stefan Hanna kräver fortfarande en sådan konferens! Suck.
https://www.folkhalsomyndigheten.se/documents/livsvillkor-levnadsvanor/barn-unga/foraldrastod/material/Barnen-ar-viktiga-darfor-satsar-vi-pa-foraldrarna.pdf
http://plus.rjl.se/info_files/infosida40127/Sociala_investeringar_kring_barn_och_unga_Ingvar_Nilsson_publ140404.pdf
https://m.youtube.com/watch?v=AGnYZBQO9f4
https://unicef.se/fakta/barn-i-socialt-utanforskap
https://www.folkhalsomyndigheten.se/pagefiles/12983/olika-villkor-levnadsforhallanden-risker-kommunala-kostnader-barn-unga.pdf
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article22040320.ab
http://mobil.unt.se/uppsala/16-aringar-greps-for-barnvaldtakt-4050820.aspx
https://scholar.google.se/scholar?q=psykisk+ohälsa+ensamkommande&hl=sv&as_sdt=0&as_vis=1&oi=scholart&sa=X&ved=0ahUKEwi32NW1mpTKAhUJ_mMKHZaLDSEQgQMIGDAA
https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19664/2015-1-19.pdf
http://mobil.unt.se/uppland/uppsala/drogproblem-bland-ensamkommande-3923842.aspx
https://www.uppsala.se/contentassets/171a935d12d14592bbb94d31f031d3fa/scn-arende-12-utredning-ensamkommande-barn-och-ungdomar.pdf
http://mobil.dn.se/nyheter/sverige/ny-prognos-visar-kraftig-okning-av-ensamkommande-flyktingbarn/
http://www.migrationsinfo.se/migration/sverige/asylsokande/ensamkommande-barn/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar