måndag 4 januari 2016

Lokal baskraft

Utflyttningsorter
Finns något hopp för orter som ligger över 15 mil från några av storstadsområdena Uppsala, Göteborg, Stockholm och Malmö/Lund? Runt och i Luleå, Skellefteå, Umeå, Sundsvall, Linköping/Norrköping och Jönköping finns sannolikt långsiktig livskraft. Om man med livskraft menar orter som året runt erbjuder många arbetstillfällen och trygg samhällsservice. Finns levnadskraft i övriga landet? Absolut, kortsiktigt kopplat till t ex gruvdrift eller säsongsattraktion för turister och sommarstugeägare.

Självklart kan många avflyttningsorter vända en negativ trend men då krävs visionära och lokala krafter som kan skapa den lokala tillväxt som självklart beror av framgångsrik näringslivsutveckling. Orter som kan attrahera och stötta drivna nysvenskar kan garanterat ge sina orter en bättre framtidschans. Jag undrar vilka lokala integrationsidéer alla dessa avfolkningskommunerna plockar fram ur ärmarna? De tror väl inte nödvändiga reformer kopplade till Arbetsförmedlingen, överenskommelser mellan arbetsmarknadens parter, förändringar av hyresregleringen, att folkinvandrade utan jobb som får börja jobba dag ett, att bostadsregleringar kraftigt gör det möjligt att bygga billigt etc ska hjälpa? Möjligen kraftigt sänkta byggregler. De orter som vill överleva får lyssna mer till Darwins läror och själva utveckla fördelar som attraherar någon eller några företagsamma som kan vända den negativa trenden. Finns idéerna? Finns förmågan att på riktigt inkludera det som sannolikt är väldigt annorlunda? För många kommuner brådskar det att hitta positiva vägar framåt. Kommunbidrag år efter år är inte hållbart. Jag tror många kommuner kan klara denna stora lokala utmaning, men det brådskar för många!
http://www.svensktnaringsliv.se/migration_catalog/Vi_arbetar_med/Lokalt_f_retagsklimat/kommunernas-befolkningstillvaxt-ar-2010-2035_532010.html/binary/Kommunernas%20befolkningstillväxt%20år%202010-2035
http://mobil.dn.se/nyheter/sverige/glesbygden-toms-pa-folk-i-allt-snabbare-takt/
http://www.migrationsinfo.se/demografi/befolkningstillvaxt/

Tekniken erbjuder nya och trygga möjligheter
Visst går det att vända negativa utvecklingar till positiva. Med motiverade, ambitiösa, kompetenta, erfarna och företagsamma personer i båten är mycket möjligt. Det krävs oftast inte så många sådana personligheter för att stora saker ska hända. När man har attraherat liknande personer kan en ort avlägsen från storstadsnodernas närhet till samhällsservice allt mer överbryggas med vår tekniska utveckling. Internet gör hela världen och dess affärer tillgängliga från alla platser med bredband : ). Med bredband kan all Internets underhållning och bildningsmöjlighet erbjudas överallt : ). Med bredband och modern medicinteknik kan kompetent sjukvårdspersonal snabbt ställa sannolika diagnoser. Smart distribuerade helikoptrar och till och med olika varianter av drönare kan lika snabbt som ambulanser i storstadskommuner som Uppsala komma till undsättning. Helikoptrar som med fördel kan tillhöra totalförsvaret om ryssen, danskarna eller nynazister åter börjar anfalla oss ; ). Mycket är möjligt! Men det möjliga måste skapas, och det måste skapas lokalt. Att tro att någon i Bryssel eller Stockholm ska fixa det åt en är en säker biljett mot avveckling!
http://www.theguardian.com/technology/2015/jul/31/facebook-finishes-aquila-solar-powered-internet-drone-with-span-of-a-boeing-737
http://nextshark.com/facebook-aquila-solar-done-internet/
http://www.oecd.org/regional/regional-policy/Renewable-rural-energy-summary.pdf
https://www.rockefellerfoundation.org/our-work/initiatives/smart-power-for-rural-development/
http://gigawattglobal.com/projects/rwanda/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1420376/
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Telemedicin
http://lakartidningen.se/Klinik-och-vetenskap/Rapport/2014/10/Telemedicin-leder-till-okad-patientnytta/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar