fredag 22 januari 2016

Koll på läget

Ledarskap
Vad förväntar du dig av en bra ledare? Jag förväntar mig att en bra ledare har koll på läget, kan motivera sina medarbetare och leder arbetet mot en önskad framtid. Eftersom många med ledartröja kraftigt brister i sin förmåga att ha koll på en komplex och snabbrörlig verklighet kan vi ställa oss frågan om kravprofilerna kopplade till de ledare som behövs idag är tillräckliga.

Igår fyllde min morfar 94 år. Morfar är erfaren och klok. Genom åren har han haft olika ledarroller och han har varit engagerad i mycket. Arne, min morfar, är fortfarande engagerad i mycket. Inte minst politiskt då han tycker att det är en självklarhet att man aktivt försöker bidra till att en större helhet än det familjenära fungerar. Om inte du och jag hjälps åt att få våra gemensamma intressen att fungera, vem ska då göra det? Är det inte bedrövligt att så få av oss aktivt engagerar sig i hur skolan sköts och borde skötas? Hur äldreomsorgen sköts och borde skötas? Hur omvårdnaden av våra funktionshindrade fungerar och borde fungera? Hur villkoren för företagande är och borde vara? Hur vägar och P-platser fungerar och borde fungera? Hur och var man får bygga, och varför? Om inte vi själva strukturerat deltar i detta arbete (politik kallas det) hur tror du då att samhällsutvecklingen blir? Hur ser det ut i samhällen utan bra demokratiska processer (med få undantag)? Är det ok att det i praktiken då bara blir de rika som bestämmer? På morfars dag skjutsade jag honom till ett föreningsmöte där professor Peter Wallensten talade om konfliktläget i världen. Dagen till ära skänkte min morfar en tavla till föreningen och bjöd på chockladbitar till kaffet. Flera av dem jag hann träffa innan jag lämnade morfar blev förvånade av att se mig där. Han berättade för några medlemskompisar att han hoppas bli 95 och 100 år gammal då jag på hans 90-års dag gav löften om att skänka ännu mer och väldigt mycket mer till ett för honom viktigt barnhem för föräldralösa, i hans namn, när han når de milstolparna. Jag hoppas att det blir så. Annars har jag mina egna små biståndsprojekt. Min morfar valde långt innan jag fanns en annan politisk plattform än jag för att bidra till en positiv samhällsutveckling. För 75 år sedan gjorde Socialdemokratin mycket bra för att bidra till att bygga svenskt generellt välstånd. Det hade inte gjorts av sig själv. Samtidigt har allt sin tid och det som inte kan förnya sig, kan säkra relevans och få fram dugliga ledare tappar med all rätt mer och mer sitt folkliga stöd. Jag är mycket tacksam för all erfarenhet och klokskap som morfar delat med mig genom åren.

Hur säkras flockskyddet?
Genom bland annat vaccination och visumregleringar försöker olika mänskliga flockar runt om i världen skydda sig från pandemier. I ljuset av de stora folkvandringsutmaningar vi haft och har borde vi ställa oss frågan hur det påverkar vårt flockskydd mot sjukdomar? Inte minst i ljuset av att allt fler tusentals lever olagligt i parallellsamhällen runt om i Sverige. Vem har koll på nuläget? Statsministern?
http://www.dn.se/nyheter/sverige/radsla-for-vaccinationer-oroar-lakare-1/
http://www.news-medical.net/news/20120709/5/Swedish.aspx
http://stefanhanna.blogspot.se/2014/08/flockskydd.html

Egen förmåga
I ljuset av att vi är världens hårdast beskattade folk måste vi varje dag ställa oss frågorna vad får vi för alla skattepengar och vilken kvalitet har det vi får. Hur ser flockskyddet mot pandemier ut idag jämfört med för 15 år sedan? Och om Polisen har 200 stycken avlönade informatörer, hur mycket PR-tjänster är det då rimligt att de köper utifrån? Frågar du mig så förefaller det idiotiskt att använda skattepengar så oansvarigt! Det rimliga är om externa tjänster krävs att reducera Polisens informatörer med säg 100 stycken och för hälften av de pengarna eventuellt köpa tjänster. Jag undrar jag hur det ser ut i Uppsala kommun? Byråkrati och administrationskostnader har en tendens att växa kraftigt om inte ledningen ständigt jagar liknande kostnader. Precis som med pandemier skapar för mycket administration stor skada i den verksamhet som skattebetalarna uppskattar. Ledarskap är svårt. Framgångsrikt ledarskap är ett mycket krävande dagligt slit. Om man tror att man kan sitta i ett elfenbenstorn och enbart tala strategier och PR, då är verksamheten dömd att prestera dåligt.
http://www.unt.se/omvarld/intern-kritik-mot-polisens-pr-kop-4075298.aspx


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar