onsdag 13 januari 2016

Storstäder

Konkurrens
Samarbete. Samarbete och samarbete. Det är fint ord och det är viktigt. Samtidigt är det naivt att tro att samarbete alltid är smart. Samhällen runt om i världen är blandningar av samarbetspartners och konkurrenter.
Om ett samhälle kan få de bästa till sig så bjuder de inte andra på det. Självklart konkurrerar platser om talang och pengar för investeringar. I en tidning utgiven av Handelskammaren Uppsala/Stockholm skriver de att redan idag står 600 städer för mer än 80% av världens samlade BNP. 2014 stod Uppsala och Stockholms län för nästan 40% av hela Sveriges befolkningstillväxt. 2014 stod också nettoinflyttningen i Uppsala/Stockholm från utlandet för hela 47% av folkökningen och högt barnafödande för stora delar av resten. I tidningen beskrivs väl att talang, företagande och efterfrågan enkelt möts i större städer och bland annat därför växer dessa platser sig allt större. De som särskilt driver på urbaniseringen är unga kvinnor som flyttar till storstäderna i betydligt högre utsträckning än män. I den globala konkurrensen om experter, mellan dessa 600 städer, måste den svenska reformen för arbetskraftsinvandring vårdas och uppdateras. För att attrahera utländsk nyckelkompetens krävs mer konkurrenskraftiga ersättningssystem, bra boendemiljöer och mycket bra internationella skolor. I Uppsala är det skrämmande att S, MP och V inte inser hur viktigt det är för Uppsala att vårda och stärka internationella skolor. Det gynnar alla i kommunen och även omkringliggande kommuner. Självklart måste en stad som vill vara attraktiv också vara öppen, inbjudande och mångfaldsvänlig. Uppsala och Stockholm har alla förutsättningar att lyckas väl om inte de sociala konflikterna tillåts växa sig allt starkare. Dax för Uppsal att tänka större! Welome to Uppsala. Det är dags att välkomna till Uppsala på fler sätt än Svensk!

Handelskammaren är mycket kritisk till det nuvarande skatteutjämningssystemet då det hämmar Uppsala och Stockholms utveckling.
http://www.expressen.se/kronikorer/lotta-groning/har-ar-nya-hoten-mot-glesbygden/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar