torsdag 16 juni 2016

Du har fel

Överskattat engagemang
Nu har jag aktivt jobbat med politik på heltid i sex år. Jämfört med de flesta politiskt aktiva i ledande roller en mycket kort tid. Jag tycker fortfarande att det känns viktigt, meningsfullt och hedrande. Som en del av det ledande politiska arbetet har jag inifrån kunnat lyssna till hur partierna ser på sina väljarbaser och vilka frågor man anser vara viktigast för att locka just de egna önskade väljarna. Rent generellt tror jag att politiker överskattar människors politiska intresse. Det vill säga ett övergripande intresse för hur samhället bäst ska utvecklas och hur det bäst ska förvaltas. Det är sakfrågor och enskilda politiker som engagerar. Som för de flesta av oss är de sakfrågor som engagerar oss det som för stunden känns viktigast i det egna livet. Eftersom få människor idag är partianslutna kan personer som Trump bli väldigt framgångsrika då han tar upp konkreta sakfrågor som människor kan förhålla sig till och han provocerar när han kommunicerar sina budskap. Det blir underhållning i informationsåldern där många är underhållningsberoende. Att Trump nu sågar mediebolaget Washington post ses säkert som positivt av många väljare. Media upplevs av många som subjektiva och då framstår Trump som mycket stark som vågar ifrågasätta medier, och inte vilket media som helst! Alla mediereportage som inte är positiva till det just du tycker är väl dåliga och måste förbjudas, eller? Är de lågutbildade och socialt svaga så många att den populistiska rösten bara kommer att bli starkare och starkare? Det är skrämmande att en person som kan bli den så kallade "fria världens" mäktigaste person gör som han gör mot media. I den "fria världen" får man tåla offentlig kritik som politiker. Det är bland annat det som särskilt särskiljer oss från diktaturer i olika former.
http://www.resume.se/nyheter/artiklar/2016/06/14/trump-portar-washington-post-osann-bevakning/
http://www.svt.se/kultur/medier/trump-bojkottar-washington-post
http://www.gp.se/ledare/brexit-ger-fritt-blås-åt-populismen-1.2764057


Vilka har råd med en bostad?
Bostadsbristen är stor. Väldigt många som önskar egen bostad har små möjligheter att få någon inom rimlig framtid. Och bland de som efterfrågar egen bostad har många låg eller obefintlig betalningsförmåga. Om de får en bostad, vem ska då betala för deras boende? Hur länge tror du de som sliter hårt och redan betalar hög skatt är beredda att betala ännu mer för att de som inte är självförsörjande ska få eget boende? Helt klart är att allt fler högt upp i åldrarna tvingas bo kvar hemma. Allt fler nysvenskar bor allt trängre. Bristen på bostäder och betalningsförmåga blir allt mer besvärande. Inte minst leder denna situation till psykiska problem och stora relationsslitningar. Snart har Peter Eriksson haft 100 dagar på sig som ny minister! Han kanske ska ringa Bert Karlsson och be om hjälp...
http://www.expressen.se/dinapengar/bostad/peter-eriksson-det-ar-en-nervos-marknad-/
http://ekuriren.se/nyheter/strangnas/1.4044962-bert-karlsson-planerar-for-husvagnspark-i-strangnas
http://www.va.se/nyheter/2016/06/15/undersokning-bostadsbrist-leder-till-psykisk-ohalsa-och-ekonomiska-problem/


Bert Karlsson
Den intressante entreprenören Bert Karlsson var under Ny Demokratiflagg politiskt aktiv för många år sedan. Med buller och bång var han med och skapade det populistiska partiet Ny Demokrati som ordentligt rörde om i den politiska grytan. Är det en "Bert Karlsson" som snart tar över Sverige så som Trump kanske gör i USA? Han har en liknande retorik som Trump och han tycker ofta att han blir orättvist behandlad. Att inte få som man vill behöver givetvis inte innebära att andra har fel i det de förespråkar... Många verkar i vart fall inte tro att Alliansen kan regera Sverige så mycket bättre än det nuvarande odugliga gänget. Ja, ja... Vi får C hur det går.
http://www.expressen.se/ledare/alliansen-saknar-trovardiga-svar/


Rekrytering
Jag är på jakt efter en ny politisk sekreterare. Min nuvarande ska plugga klart och få sin examen. Det är bra och viktigt att få sin examen. I bästa fall återkommer hon i full kraft ett tag efter avslutade studier och deltar i valrörelsen 2018. Om du matchar de 10 bästa egenskaperna som sägs utmärka de bästa medarbetarna nedan får du gärna höra av dig och visa intresse för uppdraget. Jag är krävande, men du lär dig massor och har roligt under tiden : ).
http://www.va.se/nyheter/2016/06/15/10-saker-som-urskiljer-en-verkligt-exceptionell-anstalld/
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar