söndag 19 juni 2016

Grundpelare

Pelarna i samhällsbygget
För att ha en chans att klara stora behov av bättre integration, och minskad segregation, krävs ett politiskt ledarskap som tydligt står upp för och "säljer" vår värdegrund. Den sekulära, demokratiska, jämställda och individuellt frihetliga värdegrunden som generation efter generation svenskar byggt upp får inte tas för självklar. Det är positivt att de Socialdemokratiska och Moderata ledarna äntligen förstått det. Samtidigt ifrågasätter jag deras förmåga att driva frågan så som krävs för framgång. Om de inte tidigare förstått värdgrundens fundamentala roll för att lyckas bygga ett nytt framgångsrikt Sverige för svenskarna (inkluderar alla som får leva här) tror jag inte de genuint kan bära dess budskap. Det genuina är nödvändigt för att effekten ska bli önskvärd. Inte minst måste budskapet till de som önskar bli nysvenskar vara övertydligt. Mångfald i all ära men den är enligt mig inte värdeskapande om den motarbetar vår värdegrund och om den utnyttjar vårt skyddsnät för svaga på oacceptabla sätt. Trots sin tröghet är det demokratiska principer som gäller i Sverige. I Sverige är det självklart att kvinnor och män behandlas jämlikt. I Sverige är staten sekulär. I Sverige erbjuds människor så stor individuell frihet som möjligt. Så vill en stor majoritet att det ska fortsätta att vara. Trosfriheten är total MEN med inskränkningen att demokratiska principer och jämställdhet väger tyngre!
http://www.gp.se/ledare/heberlein-de-svenska-värderingarnas-renässans-1.2786956
http://www.expressen.se/kultur/hur-mycket-mangfald-tal-var-offentlighet/

Mångfald byggd på toppen av grundpelarna
Allt fler svenskar märker i sin vardag att välfärdssystemet, trots en världsmästartitel för högst skattetryck, brister allt mer i sin förmåga att leva upp till samhällskontraktet. Hur länge accepterar vi höga skatter om vi inte rimligt snabbt kan få de tjänster vi har rätt till? Och när anser vi att tjänstekvaliteten är så dålig att kontraktet mellan mig som medborgare/skattebetalare och stat/kommun är brutet? Du vet väl att det totala skattetrycket på de sista intjänade tusenlapparna är våldsamt högt? Skatten på jobb och momsen (skatt) på varor och tjänster vi köper är väldigt hög. Alliansen lyckades bryta en vansinnig skatteutveckling men nu är vi påväg upp igen... Det är en oklok väg framåt om det generella välståndet ska kunna försvaras!
http://www.ekonomifakta.se/Fakta/Skatter/Skattetryck/Skattetrycket-historiskt/?gclid=Cj0KEQjwhZm7BRCUyfS6ho2VjOEBEiQAumpGMjTwCaRGFldvK7Gf6BGdUzM3N71CIGBBIWyJ62ZsiIEaAg3q8P8HAQ

För vissa betyder mångfald något positivt, för andra något negativt. Jag anser att den i huvudsak är värdeskapande. Mångfalden ska dock inte på alla sätt bejakas. Inte det som strider mot demokratiska principer, jämställdhet och det som begränsar individuell frihet. Västvärldens oförmåga att ställa om till ett samhällssystem som hanterar globalisering och digitalisering rättvist har öppnat upp för missnöjespartier och populister. Västvärldens oförmåga att inse att många av våra grundvärderingar hotas har oxå öppnat upp för missnöjespartier och populism. De etablerade partiernas oförmåga att tidigt adressera växande samhällsproblem och brist på rimliga lösningsförslag har kraftigt öppnat upp för populister att vinna terräng! Värst av allt är oförmågan att öppet, respektfullt och faktabaserat kunna samtala/debattera samhällsförändringar utan att klistra på varandra till exempel rasistmärken.

Svenskarna är oroliga inför framtiden. Det har det politiska etablissemanget insett sent. För sent. Socialdemokraterna har ett folkrörelsearv. När upphörde man att vara en folkrörelse med markkänning? Samhällsutvecklingen i Sverige har inte gått fort ändå har rikspolitiken varit saktfärdig att förhålla sig till förändringarna. Inte minst syns misslyckandet tydligt i våra allt mer bedrövliga utanförskapsstadsdelar, i våra medelstora och stora städer. Områden som bebos av allt fler som inte känner framtidstro och som lätt kan rekryteras till extrema rörelser.
http://www.svd.se/svenskarna-deppar-om-landets-valfard/om/naringsliv
http://www.expressen.se/ledare/anna-dahlberg/nar-valfarden-knaar-och-skatterna-hojs/
http://www.dagenssamhalle.se/kronika/sarbar-vaelfaerd-kraever-hallbar-flyktingpolitik-25883
http://www.dn.se/debatt/sa-bor-den-auktoritara-populismen-bemotas/Inga kommentarer:

Skicka en kommentar