fredag 17 juni 2016

Frihetens pris

Hur fritt är tillräckligt fritt?
Kan en människa vara tillräckligt fri? Skulle inte full frihet för en människas önskemål lätt innebära stora frihetsinskränkningar för andra? Som vanligt är inget svart eller vitt. Som vanligt är strävan eftre balans, Jing/Jang, en klok väg framåt. Den där tråkiga mellanvägen eller kompromissen men som också levererar mest harmoni och mest frihet för de flesta. "Att tänka fritt är stort, att tänka rätt är större". Många är de som ondgjort sig över dessa ord sedan de står på Uppsala universitets aula. Vad säger orden? Vad vill du att de ska säga? Jag tolkar det som att det alltid är viktigt och värdefullt att vi vågar och tillåter fritt tänkande. Bland de fritt tänkande kommer en och annan också på nya saker som för mänskligheten framåt. Nya saker som kan omsättas i praktisk betydelse kan med fördel betraktas som "rätt". Hur rätt kan det bli om inte det fria ordet och det fria valet finns med i ekvationen? Är det bra att sprida friheten så mycket som möjligt för att öka chansen att vi når fler "rätt" till gagn för mänskligheten? Det tycker jag.


Tillräcklig frihet för stora framsteg?
Bifogat finner du en mycket viktigt artikel. Kanske en av de viktigaste i svensk nutid. Den är en reflektion gjord av en aktad professor emeritus vid Uppsala universitet, Leif Lewin. Det högre utbildning utsätts för är ett exempel på oförmåga att tänka långsiktigt. Precis som Lewin skriver förstår även kapitalismens bäst presterande idag att friheten är av avgörande betydelse för att attrahera och behålla de bästa. Och för att skapa de nya produkter och tjänster som ständigt krävs för konkurrenskraft. "Det tragikomiska är att denna ledningsfilosofi med tonvikt på kortsiktighet, resultat, hierarki och linjestyrning redan är förlegad och förkastas av de privata kunskapsföretagen." Det ligger i Sveriges allra största intresse att korrigera de felsteg som äger rum inom universitets och högskolevärlden. Lyssna till Lewin och andra som framför mycket viktiga och kloka synpunkter. Om fler än jag vill att Sverige ska fostra konkurrenskraft är det en klok väg framåt. Vilka har styrt forskningspolitiken de senaste åren?
http://www.tidningencurie.se/22/debatt/debatter/2016-06-13-smygande-obehaglig-forandring-vid-vara-larosaten.html


Nej tack till skattefinansierad politisk konst i det offentliga rummet!
Vad är inte uttryck för politik i någon form? Väldigt lite. Alla människors ständiga ställningstaganden kan självklart ses som individuella politiska ställningstaganden. Så här tycker jag och därför uttrycker jag det på det ena eller andra sättet. Politik används idag av de flesta som beskrivning av de processer och den taktik som olika samhällsgrupper använder för att påverka opinionen och för att leda fram till olika offentligt styrda ställningstaganden. Politik används också som uttryck för det interna spel som finns inom alla större organisationer, inte minst inom till exempel Ericsson och Volvo. En konstnär ger med andra ord alltid uttryck för någon form av politisk position i sina verk. En romantisering av Uppsala är givetvis ett personligt ställningstagande. Jag är säker på att det finns människor som förknippar Uppsala med social misär och utanförskap. Ja, ja..


Våra skattepengar och våra offentliga rum ska absolut inte användas för att ge tydliga politiska uttryck! Det är helt fel och kan bara leda helt fel. Även om vi lever i en värld som tycks bli allt mer inskränkt, centralistisk och totalitär är det helt fel att tillåta DDR propaganda i Uppsalas offentliga rum. Skattepengarna är redan slösade men det offentliga rummet ska inte behöva smutsas ner med något liknande i många år framöver! Centerpartiets förslag är att skänka det till Uppsala konstmuséum och där exemplifiera slöseri och oklokt användande av skattepengar. Samtidigt kan det bära på två berättelser. Den första om hur fruktansvärd kommunismen och socialismen varit för många, många och åter många miljoner människor i världen genom modern historia. Dessa ismer har i stort inte skapat annat än centralisering, totalitära maktstrukturer, enfald, svält, fattigdom och massor av mördade, sårade och förödmjukade människor. Det är bara naiva socialist och kommunistromantiker som tror att liknande ismer kan fungera i praktiken. Vi är också många som inte alls attraheras av den samhällsambitionen. Gör om, gör rätt!
http://www.unt.se/kultur-noje/nej-till-taggtrad-runt-konstverk-4271703.aspx  
https://sv.wikipedia.org/wiki/Politik

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar