måndag 27 juni 2016

Frysta ägg, fyrspår och livsfarlig lagring

Formar framtiden
Det är dagens vägval som formar vår framtid. När vi enskilt och i lag fattar kloka val utvecklas framtiden till något positivt. Om vi fattar okloka beslut bjuder ofta framtiden på olust och problem. Allt för ofta är källan till okloka beslut att vi saknar viljan eller till och med förmågan att tänka långsiktigt. Otaliga är till exempel Ingvar Kamprads berättelser om varför börsens kortsiktighet hade varit förödande för IKEAS fantastiska globala utveckling. Den kloka vägen framåt strävar efter jing/jang, balans. Tråkigt men klokt. För att klara av att driva en balanserad samhällsutveckling måste man ta sig tid att tänka och man måste lyssna, lyssna och åter lyssna. Lyssna på invånarna från alla sociala grupperingar. Om man lyssnar ordentligt så kan man hitta fungerande balans mellan elitens perspektiv och viljor och de invånare som dagligen kämpar för att få livet att fungera. Vår mänskliga historia har lärt oss att även eliten gör klokt i att agera så om de tänker långsiktigt och lär av vår historia. En elit som frikopplar sig från 80% av befolkningen kommer till sist att falla hårt ner i backen. Det vet de kloka och därför ser de på sund fördelningspolitik som en försäkring för att undvika det kraftiga fallet mot en hård gata. Varje dag fattar vi enskilt och i grupp beslut som formar vår framtid. Mängden okloka beslut är i bästa fall inte fler än de kloka...
http://www.synonymer.se/?query=kortsiktig
https://sv.wiktionary.org/wiki/kortsiktig
http://www.svd.se/kortsiktighet-fordarv-over-tid
http://www.synonymer.se/?query=l%E5ngsiktighet


Jämställdhet
På vår väg mot 100% jämställdhet är kanske livet i sig själv den viktigaste nyckeln. Kan det vara så? Vi vet att kvinnor i genomsnitt lever mycket längre än män. Vi vet att män är fertila mycket längre än kvinnor. Kvinnors introduktion på arbetsmarknaden och karriärsvägarna i kombination med ett +50% ansvar för hemmets frågor håller dock på att minska levnadstidsgapet mellan kvinnor och män. Ur ett jämställdhetsperspektiv är det väl ok, eller? Och nedfrysta mänskliga ägg i kombination med surrogatmammor öppnar ju portarna för rika och framgångsrika kvinnor att kunna föra sina gener vidare även tiden efter att den naturliga biologiska klockan slutat ticka. I praktiken kan man jobba på som vanligt, både som man och kvinna, och hämta ut sitt biologiska barn runt 17. En välavlönad surrogatmamma och någon inköpt pappa, som speglar önskemannen, kan betros att ta ansvar för vardagsslitet med att ta ett befruktat ägg till en ung vuxen på väg ut ur boet och ett självständigt liv.... Vem bryr sig om att det sannolikt är vardags"slitet" som är en del av livets allra största gåvor? Vi kan ju alltid försvara oss med "det är inte antalet timmar med barnet som är det viktiga, det är om man har kvalitetstid när man väl träffas...". Att vara surrogatmamma, är det ett enkelt låglönejobb eller är det en dyr konsulttjänst?... Knappast klokt att snåla om man överväger denna väg framåt. Ja, ja det är svåra etiska frågor kopplade till dessa tekniska möjligheter. Gillar du den utveckling vi sannolikt möter? Hur bra är den för de berörda barnen? Och hur säker kan man vara på att det blir rätt ägg, om det nu spelar roll?
http://www.regeringen.se/regeringens-politik/jamstalldhet/
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Befolkning/Befolkningsframskrivningar/Befolkningsframskrivningar/14498/14505/Aktuell-befolkningsprognos/Sveriges-framtida-befolkning-20152060/273436/
http://www.unt.se/omvarld/kandisdoktor-anklagas-for-aggstold-4230935.aspx
https://en.wikipedia.org/wiki/Surrogacy
https://www.conceiveabilities.com/surrogates/become-a-surrogate-mother
http://fertilitetscentrum.se/stockholm/par-i-behandling/aggfrysning/


Fyrspår
En blind kamel förstår att det är klokare att prioritera fyrspår mellan Uppsala och Stockholm än att prioritera att bygga dyra nya spårvägar i delar av Uppsala. Inget ont om spårvägar, de är utmärkta. Samtidigt lever vi i en värld med begränsade resurser och där vi ständigt måste prioritera mellan projekt. I Uppsala har politiken 100% enighet om att fyrspår mellan Uppsala-Stockholm är den absolut viktigaste nästa spårförbättring inom Mälardalen. Inga andra spårprojekt får ta Trafikverkets begränsade resurser i anspråk förrän fyrspår är säkrat. Är det svårt att förstå? kul att C en bred politisk enighet även uttryckt i en gemensam debattartikel i dagens UNT.
http://www.unt.se/asikt/debatt/spar-for-nya-bostader-4277653.aspx
http://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/samarbete-med-branschen/Samarbeten-for-trafiksakerhet/Tillsammans-for-Nollvisionen/indikatorer-prioriterade-insatsomraden---tillsammans-for-nollvisionen/


Kopparkapslar
Vi har haft och har kärnkraft. Jag tycker den varit och är viktig för svensk energiförsörjning. Det måste vi både kortsiktigt och långsiktigt förhålla oss till. Personligen står jag bakom att avveckla behovet av både fossila bränslen och kärnkraft. Dels på grund av att jag blivit allt mer övertygad om att solenergi och batteriteknik i kombination med förbättrad balanskraft från vatten kommer att klara våra behov. Framförallt anser jag det helt moraliskt förkastligt att vi idag använder bränsle för att kortsiktigt tillfredsställa våra materiella önskemål och i tio tusentals år lämnar livsfarligt avfall efter oss. Det är inte att ta ett långsiktigt ansvar! Det är verkligen extremt egoistiskt. Även de nedfrysta äggen som kanske blir en ny människa om 15 år ska väl ha en bra chans att få leva hållbart utan avfallsstrålning som både förstör hens liv och gör hens omgivnings ägg helt värdelösa. Ja, ja intressant att så många remissinstanser är mycket kritiska till SKBs ansökan om slutförvar i Östhammar. Särskilt KTHs yttrande kopplade till lämpligheten med kopparkapslar tycker jag måste tas på största allvar. Har framtidens människor plats i jämställdhetsekvationen? Sabbar inte det lite för mycket av våra möjligheter att festa idag? Kortsiktigt tänkande kanske inte är så dumt ändå... Vem vet, jorden kanske imploderar av naturliga orsaker i morgon... Och börsen är ner 6%. Idag får det nog bli blodpudding till middag.
http://www.nyteknik.se/energi/professor-problem-med-liggande-kopparkapslar-6397395Inga kommentarer:

Skicka en kommentar