torsdag 9 juni 2016

Från 500 till minus

Livet är föränderligt
Ständigt förändras allt. Ofta i det lilla marginellt och relativt sakta. Allt förändras dock hela tiden. Vi som har fördelen att åldras märker det på många sätt. Klokheten bara växer och växer. Barnen växer och står allt mer på egna ben. Vännerna åldras. Nya maträtter prövas. Nya platser besöks. Arbetskamrater kommer och går. Nya avsnitt av "House of Cards" kommer. Som en parantes tolkade jag sista delen av TV-serien som att Trump kommer att vinna...

Förändringar är en naturlig del av livet men ändå så illa omtyckt av så många. Inte ett så klokt förhållningssätt till något som inte går att undvika. Det bästa sättet att förhålla sig till förändring är att alltid sträva efter att förbättra sig med hjälp av ny teknologi och att ständigt och snabbt se mönster i förändringar och försöka ligga steget före innan man bara ställs inför en förändringschock. Strategiarbete och ett ständigt ifrågasättande av vad man gör och varför hjälper till för att bättre hantera förändringar. Samhällsmässigt har de positiva förändringarna i vårt närområde efter Berlinmurens fall fram till runt 2008 varit fantastisk på många sätt. Sannolikt en parantes i vår mänskliga historia. Regel mer än undantag har varit konflikter mellan individer och grupper. Sannolikheten för att vi står inför många tuffa år framöver är mycket hög. Varför då? Försörjningskvoten (andelen invånare som ska försörja de som inte försörjer sig själva) försämras, kompetensförsörjningen inom specialistyrken är ett allt större tillväxt- och kvalitetsproblem, integrationsutmaningarna är stora, bristen på bostäder är omfattande, befolkningens skuldsättningsgrad är mycket oroande, befolkningen blir allt äldre, bristen på enkla jobb är stor, skolan levererar inte tillräckligt konkurrenskraftig arbetskraft, BREXIT, Trump, Greklands situation som kantrar helt när Storbritannien lämnar, kinesiska ledare som bråkar med varandra, ryssar som är allt aggressivare och så vidare. Makroläget ser inte alls ljust ut för tillfället. Som tur är kan vi skapa en ljus tillvaro i vårt mikroperspektiv som vi dessutom har en hel del rådighet över! Gilla förändring! Försök vara en del av kraften som driver positiv förändring! Framtiden kan definitivt bli ljus men den blir inte det av sig själv.

 

Pengar har inte alltid varit farligt billiga
Förutom att ondgöra mig över mitt allt tunnare hår på huvudet exemplifierar jag oxå förändring med räntekostnader. 1992 höjde Sveriges Riksbank, under Bengt Dennis ledning, räntan till 500%! Personligen hade jag under några månader en effektiv bolåneränta på 26%! Det är ingen underdrift att säga att jag blev "lite" nervös. Många företagare och privatpersoner fick stora ekonomiska problem. Skattekollektivet fick gå in och rädda många finansföretag som innan kraschen gladeligen delat ut rikliga årsbonusar till sina så kallade nyckelspelare. Huspriserna var i botten. En villa som idag kostar 15 miljoner fick du då betala 2,5 miljoner för. Idag, år 2016, är 3års rätan runt 2% för ett bolån. Till skillnad från 1992 är priset på pengar extremt lågt idag. Riksbankens har idag en minusränta. Självklart är det inte hållbart. Kommer räntan att vara 500% igen om 24 år? Det vet vi inte. Men vi vet att nu inte är det samma som nu. Visst är det kul med förändring! De som har den inställningen brukar historiskt klara sig bäst i en ständigt föränderlig värld.

http://www.finanshistoria.n.nu/finanskriser-allmänt
http://www.ekonomifakta.se/Fakta/Ekonomi/Hushallens-ekonomi/Bostadspriser/
https://sv.wikipedia.org/wiki/Bengt_Dennis

P.S Av allt jag hör och läser så drar jag slutsatsen att Storbritannien lämnar EU! Vad innebär det för oss svenskar? Bland annat att vårt inflytande över alla pålagor etc minskar dramatiskt eftersom vi tappar en nära allierad och vi är väldigt ensamma om att inte ha Euron. Vissa menar att vi då måste välja mellan att också lämna eller att gå med i Eurosamarbetet. Det blir nog lite förändringar även i framtiden....


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar