torsdag 30 juni 2016

Ljusen i mörkret

Möjligheterna enorma
Är materialism ett problem? Har inte materialismen blivit en nödvändighet i dagens konsumtionssamhälle? Kraftigt överbelånade människor bidrar också till en hög konsumtionsnivå... Och sedelpressarna fortsätter att glöda och pressar fram billiga pengar som enligt bland annat Dr Doom för oss likt Titanic mot isberget. Runt omkring oss växer protektionism och rädslan bland människor i alla delar av världen. I många länder har de sedan länge ständigt varit rädda för att säga vad de tycker eller att röra sig på gator och torg.


Är konsumtion ett problem, även om det är i överflöd? Mitt svar på den frågan är nej om man struntar i volym perspektivet. Den där volymen igen! Den parametern i varje ekvation som har stor betydelse för hur hållbart något är, eller inte. Dagens konsumtionsnivåer är ohållbara. På grund av volymen människor på jorden. Så enkelt kan det väl inte vara? Jo, så enkelt är det. Vi har haft en explosionsartad utveckling av antal människor på jorden och det är utöver paradigmskiftet in i informations- och tjänsteåldern den stora förklaringen till varför världen är i gungning. Om vi ska lyssna på vissa människors tänkande så kommer vi att bli massor av fler miljarder om utvecklingen får fortsätta. Hur hållbart är det? Enligt Hans Rosling kommer vi att plana ut när vi är 10 miljarder... Vi får se. Det är cirka 2.7 miljarder fler munnar att mätta, hus att värma eller att kyla, transportfordon att transportera alla människor och gods med och så vidare. Bra för konsumtionen av prylar, men hur hållbart är det perspektivet på tillväxt? Eftersom vi generellt blir allt äldre behöver vi enligt många hela tiden fylla på med fler som föds, det är ju de unga som i framtiden ska bära upp alla äldre i behov av stöd och alla andra som inte kan försörja sig själva eller ens ta hand om sig själva. Det här är krafter som nog styr sig själva. Kineserna försökte dämpa befolkningsutvecklingen med "one Child policy". Det försöket blev inte så lyckat då det i praktiken inneburit att de har ett stort överskott på pojkar/män och dessutom har de insett de politiska konsekvenserna av en befolkningspyramid som är bred i toppen och liten i botten. Mörker, mörker och åter mörker. Vi har utan tvekan stora utmaningar som det är oklokt att blunda för men vi har också massor av positivt att samtidigt fokusera på! I min värld är en lösningsverkstad något hoppingivande och positivt.
https://www.youtube.com/watch?v=fTznEIZRkLg
https://www.youtube.com/watch?v=r6m81dIF75Q
http://www.di.se/artiklar/2016/6/28/doktor-doom-tror-inte-pa-brexit-recession/
http://www.di.se/artiklar/2016/6/29/marc-faber-varldsekonomin-ett-titanic/
Om våra företagsamma människor fortsätter att vara företagsamma, våra forskare fortsätter att göra viktiga vetenskapliga landvinningar och politiker tar sitt ansvar och försöker lösa våra stora utmaningar är framtiden ljus. Att sopa problem under mattan är en dum strategi. Lös dem istället. Det är vad företagare tjänar pengar på, det är vad forskare ägnar sin tid åt och det är vad politiker bättre måste klara av att göra. Inom till exempel nanoforskningen, energiforskningen, IT forskningen och livsmedelsforskningen sker massor av framsteg som snabbt förändrar våra möjligheter att lösa problem på smartare sätt. Jag ser och tror på att teknikutvecklingen är fantastisk på att skapa goda förutsättningar för en bättre morgondag. De stora utmaningarna ligger i att människan snabbt ska klara av att ta vara på nya möjligheter och återigen är volymen människor en hållbarhetsutmaning. Om vi antar att Rosling har rätt så blir vi minst 10 miljarder människor på jorden. Där har vi en viktig parameter att förhålla oss till. Vi som är tekniskt intresserade ser hur snabbt och fantastiskt olika tekniker utvecklas som bättre kan lösa ständiga utmaningar i våra samhällen. Parallellt med våra stora mörka utmaningar måste vi klara av att också se alla möjligheter och måla upp framtidsvisioner för våra samhällen i det lilla och i det stora. Utan framtidshopp blir det mörka ännu svårare än det redan är att vända till något positivt. Jag vägrar att tro att vi måste ner i en mörk avgrund innan vi återigen kan ta oss upp mot en ljus tillvaro. Vi som är ledande politiker måste klara av denna balansgång att måla upp våra möjligheter samtidigt som vi måste orka se problem och försöka lösa dem. Inte alltid men ofta är problem också möjligheter.
http://www.tekniskamuseet.se/1/899.html
EBO, rätten att flytta till släkt och vänner under asylprövningsprocessen
Boel Godner, ledande kommunalråd och Socialdemokrat i Södertälje, tycker jag är en klok person. Hon är också en av få ledande politiker som på djupet vet vad utanförskapsproblematiken innebär. Hon vet också vilka utmaningar ett samhälle får om man under relativ kort tid får en stor invandring från andra kulturer till en relativt begränsad geografisk yta. Länge har hon ropat på hjälp och föreslagit olika förändringar för att vi bättre ska klara av inkludering av nya svenskar bättre och bekämpa utanförskap bland alla invånargrupper. EBO så som den är konstruerad idag är mycket skadlig för främst våra större städer och Södertälje som har allt fler stadsdelar där många människor lever allt trängre i så kallat utanförskap. Varför går det så sakta att genomföra förändringar som borde vara självklara? Klarar inte människor som inte direkt upplever utmaningar av att förstå dem trots att de beskrivs på ett pedagogiskt sätt? EBO måste förändras och det brådskar! Om vi gör dessa regler mer hållbara ökar vi chansen att bygga en positiv framtid för människor som lever i Sverige.
http://www.dagenssamhalle.se/debatt/cynism-bidrar-till-oekat-utanfoerskap-26148
http://www.boverket.se/globalassets/publikationer/dokument/2008/asylsokandes_eget_boende_ebo_3.pdf


Smalare, vassare och inte en socialförvaltning åt andra EU länder
Ingen kan ha missat att Europa har stora utmaningar. Europeisk ekonomisk utveckling har inte varit imponerande de senaste åren. Många länder lider av hög ungdomsarbetslöshet och stor utanförskapsproblematik. Hans Rosling pekar också på att vi är en mycket åldrande kontinent. Går det att göra till en möjlighet istället för att se det som ett problem? Klart det går men det kräver politiskt mod.


EU har sedan BREXIT hamnat i en ännu svårare situation än tidigare. EU behöver reformeras kraftigt och bli smalare och vassare istället för att lägga sig i mycket som med fördel kan skötas av kommuner och länder. EUs länder måste också ta ett eget socialt ansvar för sina medborgare i behov av socialt stöd från samhället. Om inte EU kan skapa mekanismer och regelverksförändringar som hindrar att unionens medlemsländer kan slippa ta ett eget ansvar för sina socialt svaga medborgare kommer allt fler följa i britternas fotspår. Är det svårt att förstå? Jenny Sonesson skriver en läsvärd krönika som berör denna problematik. Tidigare statsminister Göran Persson talade om social turism. Är det svårt att förstå att enskilda människor som är socialt utsatta där de bor väljer att försöka ta sig till platser där de kan få det bättre? Om det är människor som flyttar för att de får, eller inom tre månader får, ett planerat långtidsjobb är det i min värld aldrig ett problem. Men om det är i stort enbart av sociala skäl som rörelsen sker så urholkar det möjligheterna för olika länder att erbjuda sina socialt utsatta en bra lägsta nivå. Då tvingas alla att gå mot de som är sämst i klassen. Vill vi gå den vägen? Det är ingen ljus väg framåt för Sverige om du frågar mig. 
http://www.dagenssamhalle.se/kronika/svexit-kan-vara-naermare-aen-vi-tror-26079 Inga kommentarer:

Skicka en kommentar