tisdag 7 oktober 2014

Mening

Varför går jag upp?
Livet är en stor gåva. Vi kan alla påverka hur våra liv utformas i stor utsträckning. Små och stora personliga val för våra liv i nya riktningar. Den verkligheten är både fantastiskt positiv men också skrämmande. Om man tänker för mycket på just detta faktum är risken stor att man blir stillasittande. Tänk om man väljer fel.... Varje morgon är en chans att göra något nytt givande under livsvandringen.  För mig är det viktigt att känna att jag gör något meningsfullt. Något som är mycket större än för egen vinnings skull. Jag behöver och vill känna att jag gör nytta för många. Både unga, dem mitt i livet och gamla. Jag vill se mig själv i ett för mig meningsfullt och viktigt sammanhang. Det är inte alltid lätt att känna att man hittar det sammanhanget eller att man själv har en roll som känns intressant att spela. Helt klart är att jag kommer att fortsätta att sträva mot att känna att jag gör positiv skillnad för dem jag känner att jag bryr mig om lite extra mycket. Den gruppen är större än endast min familj. Hur ser du på meningsfullheten av våra liv?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar