lördag 25 oktober 2014

Hur räddas EU?

Finns alternativ?
Vilka är alternativen till EU för Europeiska länder? Går det för ett land som Sverige att stå ensamt i världen? Nej. Hur kan man tro att Sverige ska kunna hävda sig ok mot makter som t ex Kina, USA och Ryssland? Europa mår dåligt. Riktigt dåligt. Vi klarar inte än så länge av att göra våra härliga olikheter och vår mångfald till den tillväxtmaskin vi vill att den ska vara. Lissabonfördragets ambitioner har inte förverkligats. Alternativen till ett starkt Europeiskt samarbete är inte lockande. Du tror väl inte att världens råvaroproducenter m fl kommer att prioritera svenskar före Kineser eller amerikaner? Tillsammans med övriga Européer kan vi hävda oss hyfsat. England tycks tro att de kan stå utanför och istället göra sig till en ny stat inom USA. Vi får se hur det går.

Varför misslyckas EU-bygget? Det finns många skäl. Bl a hela EU byråkratins uppbyggnad borgar för en stor förändringsovilja bland medlemsländerna. Men också faktumet att vi har gamla maktfamiljer som skyddar sina nationella maktbaser, att vi inte kan enas om ett språk som alla EU medborgare SKA lära sig och att vi har väldigt olika sociala kontrakt med våra invånare gör integrationen svår. Du kanske inser att det är ännu svårare med integration av människor som kommer från ännu mer annorlunda bakgrund.
http://www.economist.com/blogs/charlemagne/2014/10/eu-summit

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar