lördag 11 oktober 2014

Kraftlös demokrati
Rädsla för förändring
Hamnade i en mycket intressant diskussion om varför vi inte får igång en öppen debatt om de stora och svåra samhällsutmaningarna? Om flera av våra system, uppbyggda utifrån industrisamhällets logik och utifrån tidigare inställning att man så långt som möjligt ska undvika att belasta övriga samhället, är ohållbara är det löjligt att prata om och ändra i småfrågor. Problemet är nog inte att de flesta politikerna inte inser detta. Problemet, enligt diskussionen, är att väljarna oftast inte belönar budskap om förändring. De allra flesta människor vill ha "status Q". Och motståndet mot det okända är alltid stort. Trots att vi ständigt utsätts för förändring. Nu i en takt som aldrig förr. Klarar dagens demokratiska system att tillräckligt snabbt ändra lagstiftning och olika samhällssystem? Sannolikt inte. När de sega demokratiska processerna är redo (en majoritet) för en förändring har nya förändringar gjort det som politiker och tjänstemän länge malt i politiska kvarnar irrelevant. Nyligen röstade Schweizarna om invandring. Folket bestämde sig för att stänga sina gränser för de flesta invandrare. Klokt? Hur kan vi utveckla vårt demokratiska system så att det kan agera snabbare? Eller kommer den kinesiska modellen för "demokrati" inom en generation bli den rådande i stora delar av västvärlden? USA har ju i praktiken bara två partier. Det är ju bara ett fler än i Kina.....

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar