onsdag 29 oktober 2014

Nu räcker det!

Äpplen och kiwi
Äpplen är äpplen och kiwi är kiwi, kan vi vara överens om det? Kan vi också vara överens om att människor med helt olika bakgrund också särskiljer sig på många sätt? Inte ur ett rasperspektiv och inte ur ett människovärdesperspektiv men ur en massa kulturella och miljöperspektiv. Att inse och acceptera detta är en god grund för en mycket bättre migrations och integrationspolitik i Sverige. Den nuvarande är fullständigt misslyckad.

Ytterligare ett exempel på Sveriges misslyckade migrations och integrationspolitik syns allt mer även kopplat till organisierad brottslighet. Inget konstigt med det. De som har det sämst och som inte inkluderas i samhället riskerar självklart mer än andra att ta genvägar mot en bättre materiell standard eller bara mot lite värdighet och respekt i ett sammanhang. Att den organiserade brottsligheten breder ut sig är inte acceptabelt. Precis som vi behöver ett bättre och demokratiskt förankrat försvar krävs krafttag för att på allvar pressa tillbaka den organiserade brottsligheten i Sverige. Eller är det "sopa under mattan" politiken som gäller även här? Hur stora ska problem få bli innan vi ordentligt försöker lösa dem? När jag talat med Polisen säger de att de nästan resignerat mot den organiserade brottsligheten då det i vårt samhälle är mycket svårt att sätta dit dem. De kan alla spelregler och är mästare på att komma undan. Polisens verksamhet mot organiserad brottslighet behöver stärkas och även andra krafter måste bidra så att vi får stopp på denna mycket negativa utveckling. Varför tror du att den organiserade brottsligheten växer så mycket i Sverige?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar