onsdag 22 oktober 2014

Identitet och självkänsla


Vi kan, vi vill och vi vågar!
Vilken inställning tror du de som blir vinnare har? Självklart har de inställningen att de kan om de anstränger sig. Självklart har de inställningen att de vill om de försöker. Och självklart vågar de ta stora personliga risker för att försöka lyckas. Lika självklart som detta gäller en enskild människa gäller det en grupp människor som t ex bor i Uppsala. Om Uppsalaborna vill att Uppsala ska vara och stärka sin position som en världsledande plats att leva på måste de vilja det och tillsammans anstränga sig för att säkra att det blir så. Igår fick kommunstyrelsens arbetsutskott en intressant dragning om Uppsalas varumärke. Jag återkommer till det. Idag nöjer jag mig med att konstatera att idrotten har en mycket stor roll att spela för hur en plats upplevs i sin omvärld men också för hur stark stolthet många människor känner för sin hembygd. Uppsala har många mycket duktiga enskilda idrottare och idrottslag. Idag är jag mycket imponerad av Storvreta innebandy, Uppsala basket och Altuna idrottssällskap (AIS). När våra idrottare presterar bra lyfter det absolut hela vår kommuns självkänsla och stärker vår gemensamma identitet över "annorlundagränserna".

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar