tisdag 28 oktober 2014

Plikt!

Värnplikt
Äntligen något bra som Socialdemokraterna driver! Men varför genomföra en utredning? Det finns ju massvis med utredningar och vi kan också lära av våra nordliga grannländer. Där har man ett kombinerat värpliktsförsvar och en yrkesarmé. Argumenten för att återinföra värnplikten är många. Vår förmåga att försvara vårt land och att värnplikten bidrar till en bred demokratisk förankring av de värden vår demokrati representerar är bara två skäl. Ytterligare starka skäl är t ex en bättre integration av nya svenskar in i vårt samhälle, sänkt ungdomsarbetslöshet och bättre forstrande av nya generationer att bli bättre lagspelare. Inom näringslivet märkte vi en påtaglig försämring av lagmoralstänkande och lagarbetsförmåga när värnplikten steg för steg försämrades. Återinför värnplikten under 2015! Gör det genom att stärka Hemvärnet och bygga upp värnplikten kring vår förmåga att göra det väldigt dyrt för en främmande makt om de tar över vårt territorium. Om de invaderar oss ska det kosta mycket att vara på vår mark utan tillstånd! Vi ska i stora skaror bli duktiga på att stida i skogar och i städer. Ett trippel S system helt enkelt runt vilken svensk vapenindustri kan skapa stora framgångar. Strid i Skog och Städer. En skogsmina som sitter i trädet kanske kan vara något för SAAB att utveckla....

Migrationspolitiken
Om Socialdemokraterna vill fortsätta att ta ansvar för Sverige och dess positiva utveckling måste de ta i migrationspolitiken på allvar! Den är inte hållbar! Inte om vi ska ha råd att erbjuda svenskar i behov av stöd det stöd de idag får.

Idag kunde vi höra att Migrationsverket avser att tvångsplacera ensamkommande barn i Sveriges kommuner. De skulle börja i Stockholm och gå nedåt i storleksordning..... Skälen är att vi får allt fler som tar sig till Sverige som ensamkommande flyktingbarn från Eritrea och Afganistan. Sverige har idag världens mest generösa flyktingpolitik. Det kan vara hög tid att se över regelverket kopplat till anhöriginvandring och ersättningar till människor som får avslag på sina asylansökningar. Vad jag förstår så får de som får avslag på sina asylansökningar 30.000 kr för att ta sig vidare i livet. Det skulle inte förvåna mig om de får pengarna och sedan blir de i alla fall kvar i landet som papperslösa. Enligt en vän på Migrationsverket gör även våra regler idag så att folk som vet att de inte kommer att få asyl i Sverige ändå kommer och ansöker p g a att någon av dem är allvarligt sjuk. Under asylansökningsprocessen har man då rätt till vård.

Vi ska fortsätta att vara ett generöst och medmänskligt folk! Det tycker jag är viktigt! Vi kan dock inte vara naiva och dumma. Vad vinner humanismen och medmänskligheten på att Sverige om trettio år inte kan stötta vare sig sina egna behövande invånare eller några andra? Ta aldrig välståndet för givet!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar