söndag 5 oktober 2014

Fokus på det svåra

Huvudsaker och bisaker
Vi lever i en mycket  privilegierad tid. Alla barn och unga får gå i skolan. Funktionshindrade har aldrig fått så mycket stöd som nu. Omsorg och sjukvård i en omfattning som aldrig förr. En sjukvård som blir allt mer utmanande då den kan bota allt mer, eftersom många behandlingar är väldigt dyra. Vi tar ett mycket stort humanitärt stöd kopplat till flyktingar. Trots det känner många svenskar att det inte är tillräckligt. "Sverige har blivit hårt...." Jag antar att "hårt" handlar om att några politiska partier förstår att Huvudsaker för att det höga generella välståndet ska kunna försvaras är att vi jobbar mer med värdeskapande jobb och att fler jobbar. Hur kan det vara svårt att förstå att om allt för många i ett högskattesamhälle (ska finansiera alla rättigheter som invånarna har) inte jobbar utan lever på sparade pengar, a-kassa, sjukförsäkringar eller försörjningsstöd, då faller välfärdssystemet samman. Den nya regeringens presenterade ambitioner leder mot välfärdskollaps. ALLT borde fokuseras på följande fyra huvudutmaningar för oss i Sverige (om vi vill försvara det höga generella välståndet);

1) skapa bästa möjliga tillväxtklimat för småföretag som vill växa genom att anställa människor i Sverige.
2) ändra lagstiftning, ändra Arbetsförmedlingens uppdrag, pressa på arbetsmarknadens parter att modernisera arbetsmarknadens spelregler så att rörligheten ökar, inlåsningen minskar och att unga och flyktinginvandrade mycket snabbare inkluderas in i arbetsmarknaden.
3) integrera flyktinginvandrade mycket bättre än nu. Särskilt flyktinginvandrade från väldigt annorlunda bakgrund jämfört med den svenska.
4) modernisera hela omsorgen och vården i hela Sverige. Andelen mycket gamla ökar kraftigt framöver och då krävs nytänkande, särskilt om andelen av befolkningen som jobbar i värdeskapande jobb inte ökar kraftigt.

Det finns gott om tydliga problemformuleringar kopplat till ovan fyra huvudutmaningar för att säkra fortsatt generellt välstånd i Sverige. Tror du vi förlorar fyra års arbete i den riktningen nu? Tyvärr talar ensidiga förbättringar av A-kassan, återigen väldigt generösa sjukförsäkringssystem m.m. Norge är VÄLDIGT mycket rikare än Sverige. Trots det inser de att de måste reformera sin omsorg och vård  för att hålla ihop landet.
http://www.aftenposten.no/meninger/kronikker/Velferdens-usikre-fremtid-7721677.html

Nya dödssynder
Stefan Einhorn har moderniserat synen på vilka egenskaper som svenska folket anser vara "dödssynder". Främlingsfientlighet, girighet, översitteri, trångsynthet, hänsynslöshet, hat och särskilt falskhet. Om jag jämför människor inom näringslivet och politiken är väldigt många fler falska inom politiken än inom näringslivet. Varför tror du det är så? Själv tror jag på transparens d v s att vara den man är och stå för det i full öppenhet. Det gör uppenbarligen inte alla....
http://www.vi-tidningen.se/2014/08/stefan-einhorn-och-de-nya-dodssynderna/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar