söndag 30 april 2017

Visionsdriven framtid

Var ska Sverige ta vägen?
Är det tydligt var de flesta partier vill föra det svenska samhället till för framtid? Inget parti kan enskilt skapa framtiden. Framtiden skapas av jordens alla människor på olika sätt och av naturens utveckling i övrigt. Politiskt krävs ständiga kompromisser för dem som vill vara med och bestämma på riktigt. Samtidigt har ambitioner och tydliga målsättningar stor betydelse för hur mycket man kan påverka sin egen och ett samhälles framtid. Tycker du att de flesta partier är bra på att beskriva hur Sverige kommer att vara för oss som bor här om tjugo år om de får bestämma? Uppenbarligen finns stor förbättringspotential då även politiskt intresserade har svårt att förstå vad de flesta partier vill förutom självklarheter som tycks ena de flesta. Kraften i bra berättelser kan inte överskattas!
http://www.synonymer.se/?query=framtidsbild
https://www.retorikforlaget.se/politiska-visioner/
https://www.svd.se/sagokungar-med-politiska-visioner
"Viss pragmatism behövs alltid. Men för närvarande är det snarare för mycket av den varan. I Sverige framstår de flesta partier i dag som visionslösa kappvändare. Det blir svårt att skilja dem åt och att känna tillit inför vilken regeringspolitik de kommer att föra. Vårt största parti Socialdemokraterna stod en gång för folkhemsbygge och fattigdomsutrotning. Deras framtidsvision är numera högst oklar."
http://www.gp.se/ledare/schrewelius-%C3%A4r-det-mer-populism-vi-beh%C3%B6ver-1.4253779

Anna Ekström är nu minister i Sveriges regering. Hon var med och formulerade nedan vision för Sverige 1999. Hon får gärna sälja in den på sina regeringskompisar. Eftersom regeringen fattar kollektiva beslut kan hon med fördel rösta emot allt tills övriga ställer upp bakom denna tydliga vision för Sverige som på riktigt skulle stärka landets delar och för alla landets invånare. Vad väntar regeringen på? Nyval!
http://www.dn.se/arkiv/debatt/dn-debatt-gor-din-plikt-for-samhallet-statsministerns-narmaste-man-i-framtiden-ska-ingen-kunna/
http://www.regeringen.se/sveriges-regering/utbildningsdepartementet/anna-ekstrom/

Nybyggarlandet
Sverigedemokrater brukar ofta raljera över Centerpartiets vision för Sverige sammanfattad i "Nybyggarlandet". SD står för sin politik och Centerpartiet för sin. En av anledningarna till varför jag attraherades av Centerpartiets politiska väg framåt var just visionen om Nybyggarlandet. Precis som den nuvarande partiledaren Annie Lööf var den dåvarande, Maud Olofsson, en lysande säljare av visionen. Läs gärna den bifogade texten från en Centerpartistämma 2011. Jag tror att de allra flesta gillar vad de läser. Framarbetat av centerpartister och i huvudsak antaget gång efter gång. Det är hög tid att göra verkstad av det som står där! Vad väntar vi på? Var är alla nödvändiga reformer? Centerpartiet har en attraktiv vision för framtiden! En inkluderande vision som bygger på att vi genom arbete säkrar en stark gemensam framtid.

"Centerpartiet har en vision om att Sverige ska bli ett nybyggarland. Nybyggarlandet som
tanke innebär en mer inkluderande politik. Alla som kommer till nybyggarlandet ska ges
möjlighet att känna ansvar för att gemensamt med andra bygga upp Sverige.

Dagens utanförskap måste fortsätta brytas parallellt med att vi måste bli bättre på att få fler
att välja vårt land för att arbeta i. Då kan visionen om nybyggarlandet som fler kommer för
att arbeta i att bli verklighet. Tillsammans kan vi utveckla vårt land framåt."
https://www.centerpartiet.se/download/18.4945df96158298de428302c4/1478783453971/7.-Slutprotokoll_Kommitte07_Fo%CC%88rnyelseprogram_Integration.pdf
Svenska traditioner
I ett inkluderande Nybyggarland är traditioner viktiga. De flesta inser att vi även i Sverige har vad som kan kallas svenska traditioner! De bidrar oxå till att den här delen av jorden är exotisk, även om MPisar i regeringspositioner inte tycks fatta det. Liknande idioti får inte styra, det bidrar inte till bättre inkluderingspolitik. "Hur i hela friden kan det vara problematiskt att hävda att Lucia och fika är svenska immateriella kulturarv? Hur skulle det rimligtvis kunna skada eller exkludera - för jag misstänker starkt att det är sådana skäl som ligger bakom beslutet - med en lista över våra traditioner? Vi måste våga säga att det finns en svensk kultur och svenska traditioner - men givetvis också att alla är välkomna att ta del av den och utveckla den."
http://www.gp.se/ledare/och-i-azalea-kan-man-inte-undgå-att-bli-kär-1.4257532

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar