lördag 22 april 2017

Livet som lotteri

Lottning i skolan
En av mina minnesbilder från samtal med den framgångsrika industrialisten Curt Nicolin var att han blev "hittad" av en statlig talangjägare som sökte efter särskilt begåvade elever. Elever som sedan genom föräldrarna erbjöds tillgång till de bästa skolorna. Oavsett social bakgrund. Begåvningen och begåvningspotentialen var i fokus. Elitistiskt eller klokt?

Självklart ska ambitionen vara att alla Sveriges elever ska få en hög lägsta kvalitetsnivå kopplat till skolan. Samtidigt har alltid, och kommer alltid, skolor vara olika bra kopplat till främst parametrarna lärarkvalitet, rektorkvalitet, digitala pedagogiska hjälpmedel och begåvningsmix samt ambitionsnivå bland eleverna. Det är tröttsamt att höra alla centralistälskare som tror att staten mycket bättre kan utjämna dessa skillnader. Gång efter gång kan vi alla idag tydligt se att staten är en usel huvudman för till exempel Polis, Försvar och Arbetsförmedling. Det är befängt att tro att kommunpolitiker väljer att missköta skolan medvetet. Den representerar ju varje närsamhälles framtid och där går egna barn och barnbarn. Staten kommer inte lösa det bättre. Men det är klart, statskramarna kanske tänker sig tvångsplacering av lärare och rektorer i framtiden. Staten styr redan för mycket även över skolan. Det är fel väg att gå att ge dem även det sista ansvaret. Sveriges livskraftiga delar skulle utvecklas mycket bättre om kommunerna får mer självbestämmande!

Lottning är inte en ok ordning. Jag har inte lyckats läsa hela skolkommissionens rapport. Vad jag ser ska lottningen vara tillgängliga för alla. Lotter ska ge tillgång till en kommuns bästa skolor, föräldrar som ställt sina barn tidigt ska inte få en fördel av att de tar ett aktivt ansvar för sina barn. Hur rättvist blir ett lottningssystem? Blir inte ett rättvisare system i så fall att återgå till betyg från 1:an och att betyg och begåvning får avgöra vem som kommer in på olika skolor..... som på Curt Nicolins tid. 
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6677619
Fridolin
"Upp som en sol och ner som en pannkaka" är väl en bra beskrivning av "underbarnet" Fridolin. Romson offrades men han försvarades. Broilerpolitikern har onekligen gått vilse i maktställning. Verkligheten är ofta hård och det finns gott om fallgropar. Nu kliver han än en gång i en stor grop. Vad ska man säga?

Val och lottning
Centerpartiet är mycket skeptiska till förslagen och uppmanar till praktisk handling utifrån tidigare utredningar istället för fler pappersprodukter. Självklart ska närhetsprincipen gälla som bas för skolplacering. De allra flesta vill att barn ska gå i en skola så nära bostaden som möjligt. Men Uppsalas "relativa närhetsprincipen" är kass! Möjligen kan 75% av elevplatserna vara för närboende och 25% för köande. Men lottning? Nej, jag tror inte att det är rätt. Segregationen måste motverkas på andra sätt. Sannolikt bäst genom att betydligt billigare bostadslösningar än idag får byggas och att liknande bostäder alltid ska utgöra säg 25% av nyproduktioner. Då kommer barn med olika sociala förhållanden mötas i skolorna i större utsträckning. När tillåts liknande bostäder byggas? Nyval!Inga kommentarer:

Skicka en kommentar