söndag 9 april 2017

Företagsammare väg framåt

Regimskifte
Det är helt nödvändigt för Sverige att få en politisk väg framåt som inte påverkas av vänstern. Den destruktiva politik som vänstern lyckas få gehör för inom dagens regering kommer att göra nästa lågkonjunktur värre än vad den sannolikt blir ändå. Centerpartiet fortsätter att gå bra i opinionsmätningarna. Det är fortfarande långt kvar tills röstberättigade slutligt väljer att lägga sin röst. Sannolikt är det också det sista halvåret innan nästa val som blir helt avgörande för hur det riktiga valresultatet blir. Det jag tycker är positivt med att Centerpartiet innan de sex månaderna har ett bra opinionsläge är att det innebär att allt fler ändå tydligt överväger att lägga sin röst på vår politiska väg framåt. Det ger oss inom Centerpartiet ett bättre utgångsläge än på länge att få gehör för våra politiska önskemål framöver. Det är bra för svenskarna. Det är bra för företagsamheten. Det är bra för miljö- och klimatarbetet. På gårdagens stämma för Centerpartiet i Uppsala län var det lätt att förstå varför allt fler tycker att Centerpartiet har bäst politik för en bättre framtid för alla. Nya kloka förbättringsförslag fick stämmans stöd. Vi tror på en fri, grön och välbärgad framtid! Vi har politiken som för oss dit. Det har inte vänstern!
"Kanibaliseringen" inte tillräcklig
Självklart har det stor betydelse hur stort folkligt stöd ett parti har med sig in i ett regeringssamarbete i en kommun eller i Sveriges riksdag. Därför är det självklart av stor betydelse hur icke vänster och isolationistiska röster fördelas bland övriga partier. Samtidigt är det i denna hårda blockpolitikens tidevarv viktigt att Allianspartierna lyckas ta röster från vänster- och isolationstblocket. I takt med att Centerpartiet fortsätter att mata på med konkreta förbättringsförslag i kommuner och nationellt är det sannolikt C som har störst möjlighet att vinna missnöjda väljare som hittills sett andra block som intressanta. Att Alliansens partier lyckas med mer än kanibaliseringsförskjutningar är nödvändigt för att vi ska få en mer hållbar och företagarvänlig politik i Sverige. Eftersom det för var dag som går blir mer sannolikt att nästa brinnande lågkonjunktur knackar på dörren behöver vi en betydligt bättre ledning av Uppsala och Sverige. Och som vanligt får borgerliga krafter ta över ansvaret när det är städdags............

Skulder är skulder
Visst är det trevligare att träffa positiva människor än negativa? Det tycker jag. Det tycker nog de flesta. Samtidigt har de ledare som bäst lyckats utveckla sina företag, organisationer eller länder varit hårt arbetande realister med höga ambitioner. Ofta rätt "tråkiga" typer som lyckats väl med sina uppdrag. Ofta har de som lyssnat för mycket på de mest optimistiska fått en rolig resa så länge som det fungerade men när baksmällan slår in så blir den också väldigt kännbar. Allt fler börjar inse att stora delar av världens nationella skuldberg är en ohållbar ekvation. Allt fler inser att enskilda människor som har en kraftig belåningsgrad riskerar att hamna i en mycket svår ekonomisk situation när räntorna går upp och priserna på både aktie- och fastighetsmarknad nyktrar till. Har det hänt förr? Många gånger. I ljuset av att vi i Sverige redan har stora strukturella problem kommer de som leder kommuner och nationen när nästa lågkonjunktur slår in få det svåraste uppdragen några politiker haft sedan 2:a världskriget. Aldrig under min livstid kommer det vara viktigare vilka personer som svenska folket väljer i kommuner och nationellt för att försöka styra mer rätt än fel i det som väntar runt hörnet. Väljer vi rätt så kommer ljusa tider åter igen men det går inte att fuska sig igenom lågkonjunkturer. När det stormar gäller det att fokusera på att få nu att fungera men aldrig ge upp tanken på när segelförhållandena är härliga igen. Är vi möjligen åter påväg in i en inflationsstorm? Trots att det varit Riksbankens primära mål att undvika...
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar