torsdag 27 april 2017

Feminister på riktigt

Är regeringspartierna feminister?
Personligen är en av mina basvärderingar att jag tror på jämställdhet. Det tycker jag räcker för mig. Varför ska man behöva krångla till det mer än så? Samtidigt är särskilt vänstern experter på att krångla till saker och att använda olika ord för att skapa konflikter som finns mellan få av oss invånare.


Den nuvarande regeringen kallar sig feministisk. Vad innebär det? Att de för en politik som går ut på att säkerställa ett jämlikt samhälle oavsett kön, etnicitet, trosuppfattning eller sexuell läggning? De kallar sig feministiska och vill med det försöka markera att de är bättre än till exempel Centerpartiet på att arbeta bort de orimliga gapen och glastaken mellan kvinnor och män. I den verkliga verkligheten, inte bara i en värld där orden råder, där har Centerpartiet sedan länge visat att vi inte tillåter glastak och vi ser varandra som jämlika.


Hemliga omröstningar är hemliga men visst är det rimligt att MP och S regeringen tydligt säger att de inom FNs arbete följer den "feministiska" agendan. Om de inte ens kan säga det måste vi utgå ifrån att de röstat på Saudi-Arabien att ingå i FNs kvinnokommission. Om de säger att de står upp för den "feministiska" agendan och det visar sig att de ljugit, då förstår väl de flesta att det mest rör sig om ord och lite handling. Om de stöttat SA, hur tolkar vi det....
http://www.gp.se/ledare/medborgarna-f%C3%B6rtj%C3%A4nar-svar-1.4252189
http://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/a/dKLaJ/sverige-rostade-ja--men-ar-for-feg-for-att-erkanna-det


Sakdebatter
Sakdebatter, sakdebatter och åter sakdebatter särskilt mellan demokratiska församlingars medlemmar är den rätta vägen framåt. Mellan alla demokratiskt valda representanter utan undantag. Det är självklart vägen för alla att försöka påvisa sina egna goda förslag och motståndares dåliga förslag. SDs eller Vs representanter kan aldrig vara undantag. Det är bara genom sakdebatter som de och V får beskriva sina verklighetsuppfattningar och förslag på lösningar och andra får argumentera för sina. Det är konstigt och dumt att många inte tycks tycka att det är en självklar ordning.


"Av den nya SOM-undersökningen från Göteborgs universitet framgår att andelen som anser att det är ett bra förslag att ta emot färre flyktingar ökat från 2015 års nivå på 40 till 52 procent, samtidigt som de som tycker att det är ett dåligt förslag minskat från 37 till 24 procent. Förändringen är den största sedan institutet började ställa frågan i sina mätningar år 1990. Den sammanträffar med att den svenska migrationspolitiken markant har lagts om av den rödgröna regeringen."


"För det tredje: Det är ett socialdemokratiskt kommunalråd som drar i nödbromsen, liksom det var en socialdemokratisk regering som lade Sveriges migrationspolitik på EU:s lägstanivå. Kanske dags för vänstern att sluta beskylla högern för alarmism och normalisering av SD?"


Den verkliga verkligheten hinner ikapp oss alla. Volym har betydelse i alla sammanhang. Sakdebatter och att tidigt våga ta i problem och förstärka möjligheter är den kloka vägen framåt. Det kommer alltid att finns olika vägval att göra. Genom sakliga sakdebatter kan folket få en rimlig chans att utifrån dem välja vilka man tror har bäst förslag framåt.
http://www.gp.se/ledare/teodorescu-vem-normaliserar-sd-egentligen-1.4252087

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar