onsdag 12 april 2017

För vilka

Är politiker till för sig själva? 
Nej! Folkrepresentanter är till för att tjäna det folk de företräder på ett representativt sätt. Det förutsätter att man ständigt lyssnar på dem man företräder och på riktigt försöker förstå vad som bekymrar dem. Och vilka möjligheter de ser. Bekymmer och möjligheter som omsätts i politiska idéer som partier samlat tror leder mot en bättre framtid. Det är idén med demokrati. Demokratier som klarar av att fostra ett ständigt flöde av engagerade och kloka invånare som ställer upp i politikerrollen, och som inte räds förändringar, blir framgångsrika. Med framgångsrik menar jag då företagsamt, tillitsfullt, tryggt och generellt välmående. 

Servicekultur
Ett framgångsrikt generellt välfärdssamhälle förutsätter ett starkt och ständigt föränderligt näringsliv. Inget samhälle utvecklas framgångsrikt utan att företagsamheten blomstrar. Företagandet kan liknas vid äggen, inte kycklingen, hönan eller tuppen. Utan ägg, inga kycklingar, hönor eller tuppar. Hur svårt kan det vara att förstå detta? Det är mycket oklokt av politiker att inte aktivt verka för en verksamhetskultur inom det offentliga som professionellt servar sina invånare och företagare. I Uppsala har MP och S en lång väg att gå innan de förstår detta i grunden så viktiga förhållningssätt för positiv och hållbar samhällsutveckling. För att fostra en framgångsrik servicekultur behöver till exempel den högsta kommunala ledningen föregå med gott exempel! Men vad kan man förvänta sig av en kommunal ledning i Uppsala som försvarar att en kopia av ett förtryckande DDR-verk inte skänks till Uppsala konstmuséum! Särskilt i ljuset av att kommunen också har en infekterad konflikt med personen som gjort kopian. Gör om! Gör rätt!

Ständiga förändringar
Förändringar, förändringar och ständiga förändringar är varje sekund i livets verklighet. Den som räds förändringar har inte en lätt livsresa. 

Självklart ska Uppsala city utvecklas till att bli mer attraktivt. Få städers politiker har möjligheten att göra en redan vacker citykärna till en av världens mest attraktiva citykärnor som kryllar av människor som trivs i det rummet, på den mötes- och handelsplatsen. För att det ska bli verklighet måste trafiken i kärnan förändras. Självklart vill Centerpartiet i Uppsala bidra till att det blir verklighet. Alla Uppsalabor tjänar på det och besökares positiva upplevelser sätter Uppsala och Sverige mer på världskartan. Det förbättrar svenskarnas möjligheter i världen. Det förbättrar också svenska företags möjligheter runt om på vår jordglob. 

När förändringar kan styras är det klokt att göra saker i rätt ordning. MP och S har stora problem med att just genomföra förändringar i en klok ordning. Attraktionen i Uppsala city behöver förbättras, fordonsfarterna sänkas och tillgängligheten säkerställas. Uppsala city kan bli en av världens mest attraktiva citykärnor. Alla förutsättningar finns. Vi kan genomföra denna värdefulla förändring framgångsrikt om förbättringarna sker i rätt ordning. Gör om! Gör rätt!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar