fredag 28 april 2017

Halvfulla eller halvtomma glas

Uppdragsuppfyllelse
Visst kan vi vara eniga om att skattepengar ska användas effektivt? Det vill säga att vi skattebetalare får så mycket värde som möjligt för varje skattekrona. Hur kan man tycka något annat. Självklart är det dags att kraftigt förändra Arbetsförmedlingen. Personligen tror jag att det bästa sättet är att lägga ner verksamheten och starta upp något nytt och betydligt mer effektivt sätt att bidra till bättre matchning mellan arbetskraftsbehov och arbetskraft. Inte minst modern teknologi har kraftigt förändrat möjligheterna att göra det smartare än förr jämfört med när den statliga myndigheten skapades. Centerpartiet kommer med många bra förslag på hur detta kan göras och som samtidigt frigör miljarder som kan användas till skola, omsorg och vård istället för att eldas upp.
http://www.aftonbladet.se/ledare/a/1lRqJ/dumt-och-oforskamt-om-arbetsformedling

Kulturer förändras sakta
Alla som bytt arbetsgivare några gånger eller skapat nya företag några gånger vet att varje organisation har utvecklat sin egen kultur. Kulturer som organisationskonsulter vet är svåra att förändra. Många sammanslagningar mellan organisationer har blivit misslyckanden på grund av oförmågan att få ihop kulturerna. Det är riktiga fakta, inte alternativa fakta. Runt om i världen har självklart alla samhällen utvecklat olika kulturer, mer eller mindre avvikande från varandra.

När vi människor förflyttar oss till nya samhällen bär vi med oss den kultur vi kommer ifrån och har ofta mycket liten kännedom om det särskiljande i det samhället vi kommit till. Många är inte ens intresserade av att lära sig den kultur man kommit till utan försöker leva "som vanligt" i ett nytt samhälle. Svenskar som bosätter sig i till exempel Thailand är inga undantag.

När två organisationer slås ihop krävs hårt och aktivt ledarskap för att sammanslagningen ska bli framgångsrik. Hur till exempel ett förvärvande bolag förhåller sig till det uppköpta företagets kultur får avgörande betydelse för om framtiden blir positiv eller ej. För att integrationen i ett samhälle ska bli framgångsrik måste den ledas och det borde vara självklart att de som företräder den rådande ordningen tar den inkluderande ledarrollen. Utan att ledarrollen tas får vi naturligt många parallellsamhällen i takt med att olika invandrargrupper växer i antal människor på en plats.

Av Uppsalas dryga 210.000 invånare har idag 20% stark invandrarbakgrund. Då talar jag om invandrade från andra kulturer än andra svenska samhällen. 20% motsvarar då 42.000 människor. 42.000 människor som slarvigt ofta betraktas som en homogen grupp. Skillnaderna mellan dessa 42.000 personer på individnivå är stora och så även på gruppnivå. Du vet väl att det är stor kulturell skillnad mellan kineser, iranier, irakier, chilenare, eritreaner, finnar, kurder, afghaner och så vidare? Alla har mycket att bidra med och kan vara med att tillsammans skapa värde om vi leder den gemensamma utvecklingen tydligt med kompromisslösa värderingar och en tydlig gemensam vision.

När det hettar till ibland i min närhet säger en Hassan att hans kusiner kanske ska blandas in. Är det bara på skoj? Kanske, kanske inte... Det är viktigt att ta kulturella skillnader på allvar.

"Möjligheter att göra sig oberoende av sin släkt i all ära, men det är inte avsaknaden av sådana som är ett problem. Problemet är normerna som följer med från klansamhällen. Vilka möjligheter man har i livet kan förändras av att landsgränser passeras, men normer förändras inte lika enkelt, vilket klanen i Göteborg tydligt illustrerar. Det bästa sättet att som samhälle gardera sig mot sådana grupperingar är genom en stark rättsstat."
http://www.gp.se/ledare/normer-f%C3%B6r%C3%A4ndras-inte-av-att-gr%C3%A4nser-passeras-1.4254018

Bagitalisera inte utmaningarna
"Dysterkvistar"... skriver en ledarskribent på UNT. Visst kan man välja att se verkligheten på olika sätt. Visst finns människor som tenderar att se "halvtomma glas istället för halvfulla". Samtidigt är det exceptionellt oklokt att underskatta kraften i den misslyckade integrationen i Sverige. Ett misslyckande är ett misslyckande och vi måste lyckas med att inkludera många fler fortare. Väldigt många människor drabbas negativt, parallellsamhällen växer sig allt starkare och den ekonomiska sårbarheten ökar kraftigt. Samtidigt som farligt många är och blir långtidsarbetslösa skriker arbetsmarknaden efter kvalificerad arbetskraft. De allra flesta vet att det bästa integrationsarbetet sker på arbetsplatser och i gemensamt välståndsbygge. 
http://www.unt.se/asikt/ledare/svart-att-jamfora-lander-4631963.aspx

Öppna ditt hjärta
Klimatproblem och krig plågar många många miljoner människor runt om på vår jord. Det är så tragiskt. Det är också mycket beklagligt att svensk migrations- och integrationspolitik misskötts så länge så att vårt viktiga biståndsarbete runt om i de fattigaste och mest krigshärjade länderna försämrats. Nu är det dags för alla stötta seriösa biståndsorganisationer mer! Många, många miljoner människors liv står på spel.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar