måndag 1 augusti 2016

Individcentrerad sjukvård

Individen i centrum
Visst vill vi alla att just vi ska stå i centrum när vi vill något? Visst vill vi få service så snabbt som möjligt när vi besöker en restaurang, ska besiktiga bilen, operera en knäskada och så vidare. Snabbhet är viktig för de allra flesta av oss, särskilt om det handlar om att bota hälsoproblem som vi lider av. Självklart är snabbhet värdelöst om det inte också kombineras med kvalitet. Men håll med om att vi alla vill få hjälp så fort som möjligt när vi önskar den. Samtidigt kan vi väl enas om att de flesta av oss också tycker att de som levererar tjänsterna ska göra det rättvist. Just du kanske, av något skäl, skulle få en gräddfil men få av oss gillar orättvisa och gräddfilssamhällen tenderar också att bli korrumperade samhällen. Jag vet att jag inte vill leva i ett strukturellt orättvist och korrumperat samhälle. Det finns inget motsatsförhållande mellan att ha individen i centrum och att jämlikt behandla oss invånare.


Aldrig tidigare har förutsättningarna att ge väldigt individuell omsorg och vård varit bättre än idag. Det individuella perspektivet är självklart kritiskt eftersom vi är helt unika individer och för att omsorgen och vården kopplat till just mig ska bli så bra som möjligt är det min historik, min personlighet och mina symptom som ska stå i centrum. Inte generella perspektiv. Att knäcka utmaningen med journalhantering där den personliga integriteten inte äventyras är fortsatt central för att effektiv modern vård ska kunna erbjudas framöver. Hur med på banan tror du Datainspektionen är inom detta område....?
http://www.datainspektionen.se/press/integritet-i-fokus/


Regionalisering
Som jag skrivit förr handlar de nya indelningarna av Sverige i stor utsträckning om sjukvård och kollektivtrafik. Särskilt sjukvård. Dagens landsting är i huvudsak sjukvårdsverksamheter. Oavsett om man kallar en geografisk yta för ett län eller en region i framtiden så är det en geografisk indelning med ett syfte. Sjukvårdssyftet är att uppnå en kritisk massa av kompetens och patientunderlag. Idag är det Uppsala läns landsting som, i utbyte mot alla skattepengar, har en skyldighet att ge mig den vård jag kan tänkas behöva. Inget annat landsting har den skyldigheten.


Att dimensionera sjukvårdsresurser kan upplevas som mer eller mindre svårt. I tider av få förändringar borde det vara lätt att utifrån historiska data uppskatta hur många patienter som kommer att "belasta" systemet. Historiskt vet vi att trots att budgeteskandena säkerligen är sockrade går de flesta sjukvårdsverksamheter med underskott. Det är sannerligen ingen lätt uppgift att planera för sjukvårdskostnader när befolkningsunderlaget ändras kraftigt, medicintekniken ständigt utvecklas etc. Men vissa tycks tro att större regioner ska lösa dimensioneringsproblemen. Men hur relevant är denna gränsdragning om jag enligt EU direktiv ska kunna få vård inom hela EU? Hur dimensionerar till exempel Uppsala läns landsting för sjukvård när jag har rätten till behandling på annat håll om inte Uppsala kan ge mig hjälp inom viss tid? Innebär inte detta system att de flesta sjukvårdsområden kommer att överdimensionera vårdkapaciteten för att undvika att jag kan kräva att mitt landsting betalar för min vård i Köpenhamn, om det skulle bli aktuellt?


Vad innebär logistikförändringarna för sjukvården i praktiken om all relevant personal i framtiden ska ta sig till patienten i enskilda rum? Jag undrar jag om de verkligen praktiskt tänkt efter vad det kommer att innebära.... Det låter politiskt bra men, men är det tillräckligt kostnadseffektivt?
http://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/5125.pdf?issuusl=ignore
https://www.iei.liu.se/logistik/forskning/logistics-in-health-care?l=sv


För mig känns dimensioneringskomplexiteten och patientlogistiken som enorma utmaningar framöver. Särskilt med tanke på att din och min personliga integritet rimligt ska skyddas i denna Europeiska sjukvårdscirkus...


Rätt till sjukvård inom hela EU
Vi vet inte var EU tar vägen i den oroliga tid vi lever. EU kan på många sätt i nuläget beskrivas som en allt sjukare patient. Men vi vet att just nu är det faktiskt så att du och jag har rätt att få sjukvård runt om i hela EU, och vårt landsting får betala notan (våra skattepengar). Begränsningen är kopplat till om det egna landstinget inom en viss tid kan erbjuda relevant sjukvård eller ej. Systemtänket runt detta är mycket komplext och sannolikt kostnadsdrivande. Men, men vem bryr sig, när jag behöver vård vill jag få den skyndsamt. Det vill vi alla.


Kan det vara så att hela denna Europeiska reform utgår ifrån antagandet att de flesta av oss inte förstår att denna rätt finns och därför inte utnyttjar den? Om jag behöver skyndsam vård, som inte mitt landsting skyndsamt kan erbjuda, kan jag få annat stöd än kirurgiska ingrepp utanför mitt landsting? Anta att jag får en plats på ett sjukhus i Lissabon eller i Warzawa. I Sverige får alla asylsökande och andra i behov av tolk gratis stöd med tolk. Kommer jag få tolkstöd så att jag på svenska eller engelska kan förklara hur jag känner och så vidare för att vårdinsatserna ska bli så individcentrerade som möjligt? Det känns som att risken för att misstag ska ske om jag och en läkare inte kan kommunicera ordentligt inte är försumbar. Visst kan man tycka och tro att en enkel knäoperation inte kräver en verbal avstämning mellan patient och ansvarig kirurg. Men det är väl sannolikt att kvaliteten på ingreppet är starkt beroende av att ansvariga läkare förstår just mitt fall och inte bara ser mig som ett "medelvärde". Ja, ja... tills vidare tycker jag att det är viktigt att du förstår att du har denna sjukvårdsrätt.


Det smarta landstinget kanske helt avvecklar egna sjukvårdsverksamheter och bygger upp en beställningscentral kopplat till andra landsting och sjukvårdsenheter runt om i hela EU istället..... Varför inte? Jobb, jobb och jobb. Bara i Uppsala skulle många tusentals förlora sina jobb. Absolut men, men, men det blir intressant att följa hur denna beläggningsdimensionering ska bli bra utan att vi skattebetalare drabbas mycket smärtsamt! Uppsala kanske ska vara Europas centrum för brännskador, stroke etc? Cirkus sjukvård kommer nog att fortsätta många år framöver....
http://www.socialstyrelsen.se/regelverk/eu-direktiv
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=URISERV%3Asp0002
http://ec.europa.eu/health/cross_border_care/policy/index_sv.htm
http://www.diva-portal.se/smash/get/diva2:748073/FULLTEXT01.pdfInga kommentarer:

Skicka en kommentar