söndag 31 juli 2016

Sexliv och utvandring

Sverige är generellt "bäst i klassen" på att mäta och registrera olika data. Vi behöver bli ännu bättre på att följa beteendemönster i vårt svenska samhälle. Istället för att lägga energi på att mer undersöka våra sexliv borde regeringen till exempel bättre säkra demografiskt mer beskrivande brottsstatistik.
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Beteende
http://www.scb.se
http://www.sydsvenskan.se/2016-07-29/det-ar-inte-politikernas-sak-att-lagga-sexlivet-tillratta

Utvandring
Inom migrationsområdet pratas det till 99% om invandring. Migration handlar också om utvandring. Det är också viktigt att förstå strömmarna ut ur Sverige! Som vanligt är det värdefullt att så tidigt som möjligt se mönster. Om man vill bryta dåliga trender är det klokt att göra det så tidigt som möjligt! Problemens styrka tenderar att öka i takt med att man inte löser dem.

Vilka är det som lämnar Sverige och varför? Det är minst lika viktigt att ha klart för sig som vilka som kommer hit, och varför. Det är inte bara Sverige som har problem med kompetensförsörjning! Välutbildade och högpresterande människor är eftertraktade i många länder. Är det de som kommer till Sverige? Är det de som lämnar Sverige? Viktigt, viktigt att försöka förstå vad som händer, och varför.
http://www.sverigeisiffror.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/manniskorna-i-sverige/in-och-utvandring/

Starka drar med oss andra
Vi behöver absolut satsa mer på våra mest begåvade. Santesson har tveklöst rätt (bifogad artikel). Att, på olika sätt, satsa även på de mest begåvade innebär inte att man behöver satsa mindre på andra. Det finns många sätt att genomföra förbättringar på. Och den svenska skolan ska ha individens bästa möjliga utveckling i fokus. Det bästa för våra mest begåvade är självklart att på olika sätt matcha dem att nå sin fulla potential.
http://www.gp.se/ledare/santesson-sverige-bör-satsa-mer-på-de-bästa-1.3518029
http://www.skolverket.se/skolutveckling/larande/sarskilt-begavade-elever-1.230661

PK eliten
Sverige tillåter de så kallade politiskt korrekta, PK "eliten", att sätta och begränsa de offentliga samtalen i på tok för hög utsträckning. Uppenbarligen finns vissa "elitstyrkor" i vårt land som i stor utsträckning ges det enorma privilegiet att försöka styra och fördela ordet i samhällsdebatten. Som du vet gillar inte jag den ordningen då jag anser den både begränsande och oklok. Istället för att polisa om vad vi får tala om borde ordningsfrågan, som vi alla måste jobba med, handla om respektfulla meningsmotsättningar. Bland många av dessa PK elitister anses det fel att satsa särskilt på de redan duktiga. Det är ett så inskränkt, tragiskt och välståndsfientligt vänstertänkande.

Santesson har rätt! Vi måste vårda våra begåvningar, inom alla områden, bättre. Inte minst de med matematiska och naturvetenskapliga förmågor utöver det vanliga. Vi får tycka vad vi vill men det är viktigt med stjärnor i ett framgångsrikt lag. I de bästa lagen är stjärnorna också bra lagkamrater.
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Politisk_korrekthet

Stark sprider styrka
Om vi använder bolag som metafor för att beskriva hur värdefulla de mest begåvade är kan Nokia i vårt grannland Finland vara ett utmärkt exempel. När Nokia under 90- och början av 00-talet blomstrade blomstrade hela Finland. Efter Nokias kraschlandning går Finland dåligt. Det har drabbat de flesta i landet, och som vanligt främst de svagaste. Flera av de ljusglimtar som ändå finns i Finlands näringsliv är på olika sätt spin-offs eller tidigare samarbetspartners till just Nokia. Rovio, enormt framgångsrikt dataspelkonglomerat, är ett sådant exempel. Vi mår i huvudsak bra av att ha framgångsrika människor och företag i vår närmaste omgivning. Möjligen är nackdelen avundsjukan som plågar vissa människor...

Det är hög tid att vi börjar vårda våra riktigt begåvade bättre. Särskilt de med matematisk och naturvetenskaplig begåvning. Det tjänar alla i Sverige på! Vi som saknar dessa särskilda begåvningar får massor av glädje och välstånd av att använda våra begåvningar runt vad dessa fantastiska naturvetare och matematiker bevisar och hittar på. Jag förespråkar INTE ett elitistiskt samhälle! Utan ett samhälle där vi på riktigt stöttar alla våra barn och unga att nå sin fulla potential. "The sky is the limit" : ). Vilka tror du vill bo i Sverige i framtiden? Vad ska de bo i?...
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Elitism
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Nokia
http://www.rovio.com

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar