fredag 26 augusti 2016

Mot mer individuell frihet


Inkluderingsprogram
Sedan flera år har jag efterfrågat en målgruppsanpassad integrationspolitik. Det driver också C i Uppsala sedan många år. Håll med om att det är dumt att tro att ett inkluderingsprogram kan passa alla eftersom många "nysvenskar" kommer från mycket olika kulturer. Självklart är det nödvändigt med skräddarsydda inkluderingsprogram. Ett generiskt program blir för lamt och uddlöst. Det minsta vi behöver är ett generiskt inkluderingsprogram per kultur som många kommer ifrån och där vi tydligt jämför generella perspektiv från deras tidigare hemländer med våra svenska perspektiv kopplade till viktiga värderingsfrågor. Hur kommer det sig att detta självklara inte är självklart i Sverige?Skolan ett stort misslyckande!

För att klara av att vända Sveriges svåra situation med bättre inkludering och behov av kompetent arbetskraft måste våra skolor prestera mycket bättre än nu! Det är både skandalöst och tragiskt att ta del av den svenska skolans förfall. Att vi tappar så mycket i global konkurrenskraft är allvarligt och besvärande. I skolan och hemma läggs grunden för hur väl just vårt samhälle kan försvara och utveckla sitt välstånd framöver. Var det inte den erfarne Fridolin som skulle "fixa" skolan på 100 dagar.... 

Tyvärr är det ett kollektivt politiskt misslyckande att skolan blivit så dålig på att stötta elever mot omfattande och god kunskap. En skola där varje elev ges möjlighet att nå sin fulla potential. Det är bedrövligt att inte våra barn får bästa möjliga start i livet och en rimlig chans att nå sin fulla potential.

För att lyckas vända den negativa inkluderingspolitiken till något bra är skolan central. Känns det hoppfullt?...

Läs gärna bifogad artikel där en professor på ett bra sätt beskriver hur han tyvärr själv bidrog till skolans flumförfall. Hur kan vi vända den negativa skolutvecklingen utan nya reformer? Inom skolan har reformsjukan en stor skuld till varför vi tappat så mycket i konkurrenskraft.

Det finns lösningar som är rättvisa och rimliga
För att inkludera många fler som idag lever i utanförskap i samhällsbyggandet, och snabbare, krävs främst tre åtgärder; 
1) många fler lärlingsutbildningar
Alla kan inte, eller vill inte, gå långa teoretiska utbildningar. Tjat om utbildningars stora värde hjälper inte för denna grupp människor. De är inte mottagliga för det budskapet. De vill börja jobba så snart som möjligt.

2) stärk Vuxenskolan
När människor kommer på vad de vill göra eller vill vidareutbilda sig utan att ha fullständiga eller tillräckligt bra betyg ska chansen att göra omstart i livet finnas.

3) Inkluderingsjobb
Nysvenskar med asylkoppling, eller svenskar som länge varit arbetslösa, och fullt beroende av försörjningsstöd måste inkluderas mycket fortare eller överhuvudtaget mot självförsörjning. De "enkla" jobben blir sannolikt färre och färre. Dagligvaruhandeln automatiseras mer och mer, fordon blir självstyrande etc. Därför behövs ett alternativ från 100% meningslöst bidragsberoende till 50% uppdrag kopplat till offentliga åtaganden. De "låglönejobben", ersättning motsvarande försörjningsstödet, kallar vi Inkluderingsjobb. 

Vad väntar vi på?Inga kommentarer:

Skicka en kommentar