tisdag 2 augusti 2016

När stormen kommer

Träning, träning och träning
Hur blir du bland de bästa på något? Talang är en fördel men det räcker inte. Ambition är en nödvändighet. Det som avgör om du lyckas mycket bra är ambition i kombination med träning, träning, träning och åter träning. Träning där man övar in förmågan att snabbt reagera på ett förutbestämt sätt eller där ambitionen hela tiden är att förbättra sig. Att förbättra sig innebär att man är öppen för förändringar om det ska vara möjligt. Hur kan man träna? Det finns väl i princip bara två vägar mot framgång. Den ena är träning i verkligheten och det andra är träning med låtsas scenarier. Prov i skolan eller OS finaler inom idrottens värld ser jag som en del av träningen i verkligheten. Och som värdemätare på hur bra jag lyckas med min ambition och mina timmars träningsslit. Hur lyckas ett samhälle minimera skadorna vid kriser?
https://sv.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%A4ning
https://sv.wikipedia.org/wiki/Psykisk_kris
Löpande förbättringsarbete
Hur pass bra krisberedskap har olika delar av Sveriges samhälle? Vissa säger att den är usel. Trots att vi sedan några år till och med har Myndigheten för Samhällskydd och Beredskap, MSB... Jag tycker att det är oacceptabelt om till exempel svensk sjukvård i Uppsala inte har god beredskap för att snabbt klara av att hantera en situation där +100 svårt skadade akut behöver vård eller ett snabbt utbrott av en pandemi (snabb spridning av en allvarlig smitta). Eller hur samhället löser vattenförsörjningen om dagens lokala system slås ut under till exempel en vecka. För mig handlar denna självklara beredskap inte om någon extra kostnad utan om normalt förbättringsarbete. All personal ska ständigt tränas i att klara sina uppdrag väl.


I den komplexa värld vi idag lever är nästan alla verksamheter beroende av andra verksamheter för att lösa sina uppdrag på ett bra sätt. För mig är det ingen merkostnad att simulera stresstester där man till exempel tänker sig att ett godståg med brandfarligt material exploderar vid Resecentrum. Trettio människor dör direkt, 210 är svårt skadade och 80 lätt skadade. Vem gör vad? Något krisscenario borde vara en del av det årliga verksamhetsförbättringsarbetet och personalutvecklingen inom kommuner, landsting och staten. Förutom att vi ökar vår beredskap för krishantering kan jag garantera att liknande stresstester också kommer att hjälpa olika verksamheter att förbättra även sin löpande verksamhet. Förbättra våra möjligheter att jobba över verksamhetsgränser på smartare sätt. Hur kan det vara svårt att förstå? Och personalutbildning ägnar sig väl alla verksamheter åt?..
http://mobil.dn.se/ledare/huvudledare/oforberedda-pa-det-varsta/
https://www.msb.se/

Blåljus och politiker
Du är fri att tycka vad du vill. Jag också. Visst är det härligt att vi lever i ett sådant samhälle! Hur tror du att det är att leva i ett samhälle där det inte är möjligt? Hur tror du att ett sådant samhälle utvecklas? I vårt försvar av dessa rättigheter och för att bära upp demokratin har vi politiker som valts att företräda oss invånare. Oavsett vad du tycker om dessa politiker är det den roll de har och alla har möjligheten att försöka få fram andra kandidater om man är missnöjd med de som finns.

Blåljuspersonal är de som har det väldigt viktiga uppdraget att vid olika kriser snabbt kunna komma till människors undsättning. De har en särställning i vårt samhälle. Politikerna och blåsljuspersonalen. Jag håller med om att det är vansinnigt att vi har en brottsrubricering som heter "våld mot tjänsteman" men inte en som inkluderar människor med förtroendeuppdrag! Är det viktigt? Absolut! Olika brottsrubriceringar har stor betydelse för vilka påföljder, straff, en person kan dömas till. Jag tycker att det snabbt och självklart ska införas en ny brottsrubricering där blåljuspersonal och människor med förtroendeuppdrag inkluderas. Där påföljden kan bli betydligt högre än för den som idag gäller kopplat till "våld mot tjänsteman". Det är i huvudsak representanter för dessa grupper som bär ansvaret att hantera kriser i vårt samhälle. Det är dessa grupper som får stå vid frontlinjen och försöka försvara och utveckla vår demokrati, vårt rättssystem och vår hälsa.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar