måndag 29 augusti 2016

Mobilförbud i skolan

Studie- och arbetsmiljö
Hur viktigt är det att våra elever har en bra studiemiljö? Hur viktigt är det att våra viktiga lärare har en bra arbetsmiljö både för att må bra och klara av att vidareutveckla eleverna så framgångsrikt som möjligt? Det är självklart väldigt viktigt. Vem kan lära sig något eller få något vettigt gjort om det är stökigt, bökigt och de man försöker nå igenom till är fullt koncentrerade på något annat än att lyssna på det du vill att de ska lyssna till? Eller att läsa det läraren anser ska vara i fullt fokus för stunden. Det är ingen tvekan om att vi har stora bekymmer i våra klassrum, runt om i landet, med ordningen i klasserna. Anledningarna är många till varför studieresultaten är djupt otillfredställande. För att få till förbättringar krävs många åtgärder. Åtgärder som på många sätt inte alls behöver innebära några reformer som belastar en redan extremt reformtrött skolverksamhet. När vi tittar på några enkla förbättringsåtgärder är det dumt att underskatta alla tjänster på Internet som barn och ungdomar lätt har tillgång till via sina smarta mobiler.


Rektors ansvar
Visst kan det upplevas lätt att tycka att det är rektor som bestämmer över liknande frågor. I teorin är det så. I praktiken är det dock inte så enkelt då föräldrar tycker olika, rektorer kan frukta att det minskar attraktionen till just den skolan etc. I artikeln som bifogas förs ett resonemang om mobilförbud i skolan. Är inte det att gå för långt? Jag inser värdet av att ha en nationell regel kopplat till detta för att förbättra studie- och arbetsmiljön. Varför ska enskilda elever drabbas av att en och annan rektor inte har kraften att införa en regel om mobilfria klassrum? Och att upprätthålla den regeln? Varför kan inte Skolverket som har en massa direktiv för skolverksamhet skrota säg tio av dessa och istället lägga till mobildeponerade klassrum? Det kräver väl inte en lagstiftning? Hur svårt kan det vara att ge alla elever ett enkelt logistiskt upplägg som innebär att man lägger sin mobiltelefon på en plats i närheten av vita tavlan under lektionerna? "good guy/bad guy" är en väl använd metod i vårt samhälle. Låt Fridolin göra något positivt för skolan, låt honom efter två år i vart fall ge Skolverket i uppdrag att införa något liknande. Då har han efter två år gjort någon nytta.... Då kan alla rektorer och lärare skylla på regeringen men samtidigt kan både studie- och arbetsmiljön i vart fall bli lite bättre. Ja, ja det är i vart fall viktigt att ta i studiemiljöfrågan mycket mer då det självfallet påverkar studieresultaten mycket. Vad tycker du?
http://www.expressen.se/ledare/dags-att-forbjuda-mobiler-i-klassrum/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar