söndag 28 augusti 2016

Trygghetsmatchen

Trygghetsperspektiv kommer att stå i centrum i nästa valrörelse. Huvudfrågor som "vågar jag röra mig fritt i min egen stad?", "vågar jag låta min dotter röra sig ute ensam?", "vad ska jag leva på om garantipensionen och bidrag försämras?", "kommer polis, ambulans och brandkår till mig på landet om jag behöver den hjälpen?", "kommer min bil att brinna upp inom kort?", "kommer mitt barn få en tillräcklig skolning när det är så oroligt i klassrummen", "kommer jag få bra sjukvård om det behövs?", "kommer morfar få en plats inom äldreomsorgen om han blir beroende av det?", "kommer det finnas förskoleplatser så att jag kan börja jobba enligt plan?", "kommer jag någonsin ha råd att flytta hemifrån", "hur kommer samhället utvecklas om den organiserade brottsligheten tillåts växa sig allt starkare?" och "kan vi försvara oss mot ryssen" är några trygghetsperspektiv som oroar många svenskar.

Enkelhet positivt
Anna Dahlberg går på kraftigt anfall mot C och Anni Lööf i bifogad artikel. Hon ifrågasätter Lööfs trovärdighet inom trygghetspolitiken. Kortfattat anklagar hon Lööf för att inte förstå vad som är "hönan eller ägget" när det gäller hur brottsligheten utvecklas i Sverige. Personligen undrar jag över varför Dahlberg går på så stark attack. Hon upplevs som irriterad över mer än att trygghetspolitiken inte anses hänga ihop. Några idéer om vad mer det är som gör henne upprörd? Oavsett hennes frustration över trygghetsperspektivet är det helt klart att massor av hårt arbetande och seriösa företagare avlastas enormt av regelförenklingar. Centerpartiet har gjort och gör mycket viktigt arbete för att försöka underlätta alla småföretagares tuffa vardag. Det arbetet är mycket viktigt och kommer att fortsätta!
http://www.expressen.se/ledare/anna-dahlberg/annie-loof-saknar-all-trovardighet-mot-buset/

Ett liberalt samhälle
Hur många varianter av kristna tolkningar finns det? Många! Hur många varianter av tolkningar finns inom islam? Många! Så är det inom de flesta religioner. Och striderna inom och mellan dessa trosuppfattningar har genom mänsklighetens historia mycket "blod på sina händer". Du tror väl inte att det är så mycket annorlundare mellan olika ideologiska trossamfund?

Visst är du medveten om att det till exempel finns gott om olika tolkningar och grupperingar under "liberalt" flagg? Tro mig, det finns många sådana. Är det ett demokratiskt problem? Om man är liberalt orienterad kan det vara det eftersom kraften bakom den liberala livsåskådningen, ur ett generellt perspektiv, tappar politisk kraft. Möjligen är det inte så konstigt om just liberala krafter är splittrade då ideologin starkt bejakar individens rätt och möjligheter att gå sina egna vägar, om det inte påtagligt inskränker andra människors möjligheter att göra det samma.

Dagens ledare i UNT är välskriven och viktig. På ett relativt enkelt sätt beskriver Holmberg grunderna inom liberalismen, oavsett vilken av dess tolkningar man gillar mest. Många, av de få, som läser artikeln tycker nog att de håller med om de fyra liberala pelare som beskrivs, samtidigt väljer de att lägga sin röst på partier som inte driver en politik som i huvudsak går ut på att just försvara och utveckla de fyra pelare som bär upp det fria samhälle som de allra flesta av oss vill leva i. Där var och en, oavsett i vilket socialt sammanhang du blivit född, har en chans att nå sin fulla utvecklingskapacitet och kunna förverkliga sina drömmar. Ett samhälle byggt på dessa fyra liberala pelare erbjuder också den bästa vägen mot trygghet, för alla. Jag är en pragmatiker men mitt politiska kompass styrs utifrån dessa fyra liberala pelare. Rösta på Centerpartiet i Uppsala ; )
http://mobil.unt.se/ledare/den-liberala-modellen-4347596.aspx


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar