tisdag 30 augusti 2016

Framgång

Framgång
Vad är framgång? Och hur mäter man den? Lätt kan tyckas men är det så lätt? Det finns lätta mått på upplevda framgångar. Vunna titlar, antal tillgångar och dess värde, låtar som säljer mycket, hög lönsamhet,  många röster för ett parti och barn som växer upp till självständiga och självförsörjande vuxna är några exempel. Visst handlar väl verklig framgång om hur du själv känner och inte om vad andra tycker, eller? De flesta av oss har ett behov av att visa upp saker för våra "grannar", tecken på framgång. Hela det kapitalistiska systemet bygger på denna vilja och önskan. Nästan all reklam handlar om att stimulera denna önskan och tillfredställa de som valt "rätt". Ja, ja den person som får det mest framgångsrika liv anser jag vara de med gott om nära och kära, som ständigt känner att de utvecklas, som är friska och som inte behöver fundera allt för mycket över hur de ska få mat på bordet och tak över huvudet.
http://www.synonymer.se/mobil/?query=ha+framg%E5ng
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Lycka

Framgångsrikt styre av det lilla och det större
En ny tid med nya parlamentariska utmaningar är ett faktum. Minoritetsregeringar är vi vana vid i Sverige men dess komplexitet har ökat ordentligt de senaste valen. Det är nu länge sedan vi hade en riktigt stark regering. Självklart påverkar det Sveriges möjligheter till framtida framgångar. Inte minst påverkar det medborgarnas förmåga att hålla politiker och partier ansvariga för sina beslut och handlingar.
http://www.rj.se/globalassets/rapporter/statlig_styrning_och_ansvarsutkravande_2012.pdf

Det man också bör fundera över är i vilken utsträckning en offentlig verksamhet blir mer eller mindre tjänstemannastyrd när den politiska ledningen är svag. Sannolikt mer. Om kommunens tjänstemän till exempel bor och gillar Uppsala, och är  kompetenta, kanske det inte spelar så stor roll. Men vad tror du händer om folkets företrädare är praktiskt oerfarna, den parlamentariska situationen är svag och tjänstemännen inte är stora nog för sitt uppdrag? Hur framgångsrikt tror du då att närsamhället och Sverige i stort utvecklas? Hur starka lokala och nationella regeringar tror du vi får efter nästa val? Sverige och dess folk skulle säkert få en bättre framtid om valsystemet skulle uppdateras så att det politiska ansvaret blir tydligare att utkräva i en ny demokratisk maktfördelning. Det är självklart möjligt men motståndet från flera av de idag berörda partierna för en sådan förändring skulle säkert bli hårt. Inga lätta frågor men för oss som bryr oss om närsamhällets positiva utveckling är dessa frågor viktiga.
http://www.di.se/artiklar/2016/8/29/ledare-principer-for-regeringsbildningen/
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Maktdelningsprincipen
https://www.informationsverige.se/Svenska/Samhalle/Samhallsorientering/Sidor/Det-demokratiska-systemet-i-Sverige.aspxInga kommentarer:

Skicka en kommentar