fredag 19 augusti 2016

Dricks och låglönejobb

Fler jobb och bättre service?
Vid flera tillfällen den senaste månaden har jag hört att det nu förväntas dricks i Sverige. Det är ingen nyordning som jag känner till. Gör du det? Fram till 1993 fanns en serveringsavgift som skulle betala för personalens löner. När den avgiften togs bort ersattes den med fasta löner. Personligen lämnar jag alltid dricks om jag upplever att servicen är utöver det som ska kunna förväntas för det restaurangbesök man gör. Det är en ordning jag gillar. Samtidigt kan jag undra om det skulle vara positivt med ett drickssystemet i Sverige? Finns det någon nersida, bortsett från Skattemyndighetens problem med hur mycket de ska beskatta restaurangpersonalen….?
Med ett drickssystem, liknande det i USA, antar jag att restaurangernas fasta kostnader kan hållas nere. Det är bra för verksamhetens ägare och det borde kunna leda till fler jobbtillfällen. I praktiken inbillar jag mig också att servicegraden förbättras för kunderna eftersom personalen blir mer fokuserade på att ge hög kundservice. Det är väl inte förenligt med den svenska modellen som i huvudsak bygger på anställningar med krav på kollektivavtal. Om man ändå leker med tanken att dricks skulle bli mer ”regel” än undantag så skulle säkerligen övergångsproblem uppstå tills alla vi kunder förstår att dricksen helt plötsligt, som i till exempel USA, är en viktig del av personalens ersättning.  Vad tycker du, skulle ett drickssystem kunna vara bra för kunder, företagare och personal eller blir det bara besvärligt med all den administration som säkerligen kommer att krävas?
Låglönejobb
Det lär nog dröja innan vi får ett drickssystem i Sverige. Det lär också dröja innan vi får det som kallas låglönejobb i Sverige. Det pratas mycket om behovet av låglönejobben samtidigt, precis som bifogade artiklar redogör för, är det både lagliga hinder i vägen och fackföreningar som är fastlåsta i att företräda sina befintliga medlemmar. Fackföreningarna kämpa inte för att fler ska komma in på arbetsmarknaden. Våra nödvändiga låglönejobb måste skapas på något sätt. Vilket? Ska vägarbeten tvingas ha många personer som står med varningslampor runt bygget och varnar för vägarbete, som i Japan? Knappast, byggkostnaderna är redan väldigt höga i Sverige. Inkluderingsjobb kommer att bli lösningen. Den lösningen kommer alla att uppskatta utom möjligen 5% extrema vänstermänniskor. Det är min övertygelse att vi när inkluderingsjobben varit införda ett tag kommer alla fråga sig, varför gjorde vi inte detta för länge sedan? Fatta att det brådskar!!
Den sociala oron ökar i takt med att parallellsamhällen växer sig allt starkare. När nästa lågkonjunktur slår in kommer många bli riktigt besvikna på det politiska ledarskap som inte tagit ansvar på riktigt för social hållbarhet och en fungerande ekonomi. Varför denna oförmåga? Hur svårt kan det vara?
http://www.svd.se/flyktingar-och-laga-loner
http://www.unt.se/asikt/debatt/en-snabb-jobbreform-4262886.aspxInga kommentarer:

Skicka en kommentar