onsdag 3 augusti 2016

Reformer under bilan

Migrations- och integrationspolitiken har stora problem. Lägger vi till den starkt korrelerade bostadspolitiken kan man lätt känna för att dra täcket över huvudet och försöka somna om, och om och om.


Vad väntar vi på? Var är alla nödvändiga reformförslag? Tror vi utmaningarna minskar? Först när reformer genomförts i Sveriges Riksdag kan de också börja implementeras? Därifrån kommer det sannolikt rinna ännu mycket mer vatten under broarna innan vi upplever någon verkningsgrad.

Mycket av allt som måste göras måste ske parallellt och i våra kommuner! Det är i praktiken i våra kommuner utmaningarna ska lösas... I vissa kommuner är de större än i andra... Rikspolitiker borde ha krav på sig att under minst några år ha haft ett ledande politiskt uppdrag i en kommun. Då skulle kvaliteten och hållbarheten på riksdagens arbete sannolikt öka markant.
http://www.gp.se/ledare/enkla-jobb-är-ingen-enkel-lösning-1.3525565
http://mobil.unt.se/uppland/uppsala/stefan-hanna-c-till-attack-mot-egna-partiet-4320207.aspx
http://www.svt.se/opinion/asyl


Finns Alliansen kvar?
Om Alliansen finns kvar på riksplanet i valrörelsen 2018, hur mycket av detta tror du kommer vara delar av Alliansens migrationspolitik? Om vi leker med tanken på andra möjliga samarbetspartners, tror du Socialdemokraterna kommer att köpa nedan C förslag?
1.      Avskaffa omgående ID-kontrollerna vid Öresundsbron och de inre gränskontrollerna.
2.      Dra omgående tillbaka riksdagens förslag i juni om tillfälliga uppehållstillstånd
3.      Låt efter 2. riksdagen besluta om tillfälliga uppehållstillstånd enligt migrationsöverenskommelsen där asylsökande familjer åter snabbt kan ta hit sina övriga familjemedlemmar.
4.      Låt Sverige (som enda land i världen) öppna sina ambassader för asylsökande, förutom där inbördeskrig och stor oreda råder.
5.      Flygets transportörsansvar (att man måste ha pass och visum) måste ses över då det försvårar för människor på flykt att ta sig in i Europa.
6.      Det ska bli ännu lättare att komma till Sverige som arbetskraftsinvandrare, t ex bör någon arbetsmarknadsprövning inte göras, ens vid enkla jobb.
7.      Den tid som en person måste ha sin hemvist i Sverige för att kunna ansöka om svenskt medborgarskap bör generellt förkortas till 3 år (idag 5 år).
8.      Regeringen bör utreda möjligheterna att införa principen om medborgarskap efter födelseland, den s k territorialprincipen. (Föds man i Sverige blir man svensk medborgare).


Under sista kvartalet 2015 och under inledningen av 2016 förändrades den svenska politiken kraftigt inom migrationsområdet. Budskapen om nödvändigheten från regeringen var många och tårar rann. De frågor som anses vara de viktigaste för Sveriges röstberättigade hamnade i ett nytt läge. Det är rimligt att Centerpartiet under ordnade former, och i brett nationellt demokratiskt forum, omprövar sin politik i ljuset av den förändrade verkligheten. Sannolikheten att till exempel Moderaterna kraftigt kommer att kompromissa sin politiska linje mot de förslag som Centerpartiet har ovan är liten. Om Centerpartiet är beredda att förhandla bort ovan för att kunna sitta i en regering efter nästa val är det klokt att göra det mycket snart så att väljarna i god tid får en chans att förhålla sig till det. Allt annat är svekfullt. Under Centerpartiets kommundagar i början av 2017 är det mycket lämpligt att genomföra den prövningen där för och nackdelar vägs mot varandra och ställningstaganden görs. Därefter anser jag att den politik som läggs fast inte ska ändras vare sig före eller efter det riksdagsval som sannolikt äger rum först 2018.


Visst är det en stor skillnad mellan att vara i opposition mot att vara i regeringsställning. Samtidigt anser jag att det är klokt att förstå att den sociala hållbarheten i våra lokala samhällen kraftigt påverkas av hur väl vi lyckas förbättra integrationen av nya krafter som kommer till Sverige. Av det jag ser har vi en väldigt lång väg kvar innan dessa nödvändiga förbättringar är på plats. Centerpartiet har många bra förslag på hur integrationsarbetet kan förbättras. Att ha bra förslag räcker dock inte utan de måste också bli verklighet om vi ska se några av alla nödvändiga förbättringar.


Pengar från himlen
Du tror väl inte på budskapet att Sverige har en uthålligt stark ekonomi? Den svenska ekonomin är kraftigt dopad och när nästa lågkonjunktur slår in kommer det att bli "smutsigt" som amerikanerna säger. Läs gärna bifogad artikel om svensk ekonomi. Därefter får du gärna dela med dig av dina reflektioner till oss andra här. Personligen tror jag tyvärr inga nödvändiga reformer kommer lanseras förrän vi står mitt i nästa kris... Imponerande ledarskap...
http://www.e-pages.dk/svenskadagbladet/48738/article/454586/34/1/render/?token=eb805b17a965385fc5b1bb41ca33c367

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar