fredag 5 augusti 2016

Barnförbjudet på kvinnobad

Könssegregation
Söndag morgon, under två timmar, erbjuder Uppsala kommuns badverksamhet i Gottsunda, Gottsundabadet, könssegregation. Endast kvinnor är välkomna att bada. Nyligen vägrades en mamma att ta med sig sin dotter och son, 5-åriga tvillingar, på bad. Den 5 åriga pojken har fel kön. Mamman blev självklart förbannad och har gjort sin röst hörd efter Gottsundabadets beslut. Hur rimligt är det att ett barn förbjuds att gå med en mamma för att simma? Visst kan det väl vara ok med några få könssegregerade timmar per vecka, för båda könen? Jag har inga problem med att den möjligheten erbjuds. Det kanske är så att Gottsundabadet ska vara tydligare i sin produktpaketering? "Only +15 women" kanske blir bra? Då kan de två timmarna bli en meditativ stund för många kvinnor där de slipper barns ofta höga volymer, slipper att hela tiden vara vaksam och slipper oroa sig över män. Ja, ja... Jag tycker fortfarande att det är ok med några få könsuppdelade badtimmar per vecka. I jämlikhetens tecken tycker jag att det även kan testas med två timmar enbart för män, "Only +15 men". Varför inte? Det finns nog gott om män som av en eller annan anledning gärna skulle vilja utnyttja en sådan tid. Men max två timmar per vecka! Samtidigt kan jag tycka att barn måste få följa med. Men hur länge är man ett tillräckligt litet barn för att det ska vara ok? Fem, sex, åtta eller tio? Och ska det vara någon skillnad om en dotter följer med sin pappa på mansbad eller om en son följer med mamma på kvinnobad? Det kanske är enklast att ha tiderna öppna för alla hela tiden ändå?Jag gillar inte könssegregering! Vi måste respektfullt klara av att leva tillsammans. Vi måste också bli bättre på att använda sunt förnuft och vara pragmatiska! En femårig pojke är sannolikt inget större sexuellt hot för sin omgivning. Men det är klart att han kanske får en skev könssyn om han känner sig väldigt ensam bland en drös flickor och kvinnor under två timmar. Vad tycker du? Vad tror du herr Trump hade sagt? Jag vet i vart fall att jag hellre har en kvinna med ansvar för kärnvapenbeslut än en man. I vart fall om mannen heter Donald Trump...
http://www.expressen.se/ledare/ann-charlotte-marteus/galna-badregler-sexualiserar-barn/
http://mobil.unt.se/uppland/uppsala/5-arig-pojke-fick-inte-folja-med-mamma-och-bada-4320433.aspx

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar