söndag 14 augusti 2016

Allt ska vara möjligt

Alla ska få chansen
Vill du leva i ett samhälle där livsmöjligheterna från barnsben är begränsade av i vilket socialt sammanhang du föds i? Vill du lämna över ett samhälle till nya generationer där vi inte gör vad vi kan för att alla barn jämlikt ska få en god chans att nå sin fulla potential under studierna? Vill du att vi får ett samhälle där vi inte ger varandra en andra chans? Vill du att allt du representerar och är reduceras till vilken etnicitet du tillhör och den trosuppfattning du har? Nej, nej och åter nej säger jag! Alla i vårt samhälle ska få en jämlik chans att nå sin fulla potential och att förverkliga egna drömmar.
http://mobil.unt.se/ledare/vi-ar-alltid-mer-an-var-bakgrund-4296187.aspx

Främst är vi alla, runt 7,4 miljarder, människor. Människor med samma behov intressant och enkelt uttryckta i Maslows behovstrappa. Det är alltid klokt att möta sina medmänniskor med full respekt. Därefter avgör vi alla om vi klarar av att vinna medmänniskors förtroende.
https://lattattlara.com/psykologiska-perspektiv/humanistiskt-perspektiv/maslows-behovstrappa/

Storhet byggs utifrån ambition och värderingar
Både historiskt och i dagens globala värld byggs riktigt framgångsrika samhällen i miljöer med mycket tolerans, öppenhet, öppna och respektfulla debatter, starkt kunskaps- och företagsamhetsfokus samt ett rättvist och fungerande rättssystem. I de samhällena frodas kreativitet och förtroende. Protektionism och föreställningar om att etnicitet har en avgörande betydelse för hur dugliga och trovärdiga vi är leder mot stagnation och förfall.

Det är bedrövligt att identitetspolitik vinner allt större kraft. Det är främst ett vänstertänkande som bara och alltid leder fel. Det kloka och värdeskapande samhällsbygget baseras på en tydlig värdegrund som med kraft upprätthålls. Demokrati, jämlikhet, rättvisa, kunskapsrespekt och flit leder mot framgång.
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Identitetspolitik

Både Europa och USA utvecklas på många sätt mycket negativt just nu. Ett stort exempel på det är att allt nu tyder på att allt arbete med att försöka få ihop ett nytt frihandelsavtal, TTIP, mellan EU och USA misslyckas. Istället för att gå denna negativa väg framåt borde vi istället kraftfullt återgå till och starkt upprätthålla de värderingar som gjorde "den fria världen" så globalt mäktig. Den "fria världen" har brist på bra ledare. Två förfallindikatorer till är att både Labour i Storbritannien och Republikanerna i USA håller på att falla sönder. Ledarskapet är alltid av avgörande betydelse. Som Fölster konstaterar i bifogad artikel "även samhällseliten själv tydligare leva nolltolerans mot fifflet och skarvandet. Fisken ruttnar som bekant från huvudet nedåt.". Samtidigt är det klokt att inte slänga ut dugliga ledare. De få bra vi har behöver vi. Oduglighet bland ledande politiker är betydligt värre än en fortkörning, en obetald TV licens eller en onödig fylla på en diplomatisk middag för oss medborgare.
http://www.gp.se/ledare/fölster-farväl-till-svenska-värderingar-1.3691648
http://m.europaportalen.se/teman/frihandelsavtal-eu-usa
http://www.gp.se/ledare/teodorescu-stor-förlust-att-hadzialic-lämnar-det-politiska-rampljuset-1.3694230

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar