onsdag 27 juli 2016

Maktmissbruk

Liberala ideal
Det är intressant att följa hur Uppsala Nya Tidning, som ska stå för, och backa upp, liberala ideal ständigt på kultursidorna, genom egna skribenter eller andra, går till försvar för nyproducerad förtryckande kommunistkonst som inte har något i Uppsalas offentliga rum att göra. Och att de tycks tycka att konstnärer och kulturnämnder står över våra lagar...

För mig får vem som helst skapa och ha vilken konst de vill hemma eller på ett museum. Det är privata rum eller rum dit du själv väljer att gå medveten om att du kan utsättas för konstuttryck som du anser vara både estetiskt osmakliga och politiskt vidriga. Vårt gemensamma offentliga rum är något helt annat!

Åsiktsövertramp
Det är häpnadsväckande att UNT låter Bo Gustavsson den 23/7 attackera mig och dra paralleller mellan mina önskemål om bygglovsprövning samt att DDR verket med fördel kan skänkas till Uppsala konstmuséum och han anklagar mig för att resonera liknande nazisterna, "hans resonemang liknar nazisterna på 1930-talet". I ett öppet demokratiskt samhälle tycks jag få acceptera det. Helt klart är att UNTs kulturredaktion inte har någon större ambition att vara en objektiv betraktare som opartiskt resonerar och reflekterar över det som händer i vårt närsamhälle.

Att skriva att jag företräder "Ett Uppsala och Sverige där bara renläriga tankar och idéer får komma till tals" exemplifierar hur oförskämd Gustavsson är i sitt missvisande personpåhopp som släpps fram av UNTs ansvariga utgivare. Att göra paralleller till Näckens polka visar också att han inte förstår skillnaden mellan förtryckaruttryck utan koppling till Uppsala och uttryck för glädje, dans, musik och erotik som mitt Uppsala gärna får förknippas med. Jag har inga problem med att relevant konst med anknytning till Uppsala kan beskriva "otäcka minnen och fula associationer". Ett sådant skulle kunna vara den rasbiologiska forskning som Uppsalas historia bär på eller horhusen för universitetens män och alla kvinnor som blev dödssjuka av den sysselsättningen, men inte kommunism eller nazism. Om Kulturnämnden önskar ett sådant konstnärligt uttryck på en offentlig fasad får de beställa det och försöka säkra bygglov utifrån en konstnärs skisser.

Likvärdighet inför lagen
Det är Gustavsson som ger uttryck för totalitär beundran då han tycks tycka att konstnärer och kulturnämnden ska stå över den lag som ska gälla oss alla jämlikt. Det är häpnadsväckande att UNT företräder en sådan linje. Jag anser att "konstverket" ska bygglovsprövas eftersom det krävs av alla andra i Uppsala om man vill göra något liknande. Jag anser att likabehandlingsprincipen är en viktig del av vår svenska värdegrund. Om ett liknande "konstverk" godkänns,  eller anses inte behöva bygglov, har ansvariga myndigheter öppnat upp för att alla fritt kan sätta upp vilka politiska uttryck de vill på egna fasader som vetter mot vårt offentliga rum, det anser jag vara en oacceptabel väg framåt. Jag hoppas myndighetsutövningen gör det möjligt för kommunen att skänka kakelplattorna till Uppsala konstmuséum.

Maktmissbruk
Idag publicerade UNT min replik. Självklart publicerar de också nya verklighetsfrämmande synpunkter från Gustavsson samtidigt som de skriver att med dessa inlägg är debatten mellan mig och Gustavsson slut. Och Gustavsson fick sista ordet, där han fortsätter att sprida helt missvisande synpunkter... Ja, ja maktmissbruk finns inte bara i Turkiet!

Det jag och Centerpartiet driver i denna fråga är;

- vår lag ska jämlikt gälla alla och ger inga undantag till konstnärer eller kulturnämnder.

- privat och på muséer är alla konstuttryck välkomna men inte som permanenta installationer i vårt offentliga rum och inte skattefinansierat.

- beslutsprocessen kopplad till offentlig konst måste göras om så att politiker är medvetna om vilka beslut de fattar.

- vi tror inte DDR "konsten" klarar de krav som ställs för att få bygglov i en miljö som Carolinabacken i Uppsala. Eftersom skattebetalarna betalat dyrt för "konstverket" och det nu bär på en Uppsalaberättelse anser vi att det ska skänkas till Uppsala konstmuseum.

Är det censur? Är det orimligt? Är det att tycka något liknande nazisterna på 1930-talet? Förtal är ett bra ord för att beskriva vad dessa kommunistvurmande naivister och självpåtagna finkulturens blodhundar ägnar sig åt.
http://mobil.unt.se/kultur-noje/konstbraket-det-har-hant-4306367.aspx
http://mobil.unt.se/kultur-noje/konstdebattens-glomda-aspekt-4303643.aspx
http://mobil.unt.se/kultur-noje/fy-for-politisk-konst-i-uppsala-4308385.aspxInga kommentarer:

Skicka en kommentar