söndag 24 juli 2016

Könsseparation

Sveriges bästa svensk
Många svenska generationer har kämpat hårt för att svenska värderingar och svensk lag är som den är. Jämlikhetssträvan mellan kvinnor och män samt individens frihet är centrala delar av vår svenska kultur. Även om vi klassas som extremister ur bland annat dessa perspektiv när olika samhällskulturer jämförs är det något jag är stolt över och något jag är övertygad om har bidragit till vår relativa höga konkurrensförmåga. Jag ser det som självklart att min son och dotter får jämlika livsförutsättningar. Med den omfattande internationella erfarenhet jag har vet jag att så inte är fallet i de flesta av världens samhällen. Att försvara den jämlika jordmånen för att förverkliga individuella drömmar i Sverige är viktigt.

Det är dumt att ta våra stora framsteg inom jämställdhetsarbetet som självklara. Särskilt alla våra invandrade män från väldigt patriarkala och hedersorienterade samhällen måste mycket tydligt fostras i vår kultur och våra lagar som syftar till maximal jämlikhet. Nolltolerans för avvikelser är en klok väg framåt i integrationsarbetet för att undvika tolkningsmöjligheter. Men du är väl inte så dum att du tror att det enbart är en majoritet av svenskfödda som respekterar och gillar svenska värderingar? Ur ett värderingsperspektiv skulle jag inte förvånas om "Sveriges bästa svensk" är en invandrare. De invandrare som kommer från krig och förtryck i olika former kan mycket bättre än infödda svenskar uppskatta värdegrundens pelare.
https://m.youtube.com/watch?v=jTsPG4T4vnw

Könsseparation
Separation av kvinnor och män har inget i Sverige att göra! I vårt sekulära och jämlika samhälle lever vi sida vid sida. De allra flesta har lärt sig det och behandlar varandra jämlikt och respektfullt. Vi måste redan nu sätta ner fötterna och säga att vi inte accepterar att religiösa föreställningar om fördelar med könsseparation får förverkligas i Sverige. I min värld är det diskriminering och jag är emot all form av diskriminering! Ett nej är ett nej och ska respekteras. Vi badar tillsammans utan att tafsa på varandra. Om vi tafsar på varandra måste det vara överenskommet ok annars är det oacceptabelt oavsett vem som tar sig den ensidiga rätten. Vi går på musikkonserter tillsammans. Även där håller vi våra kroppsdelar under kontroll och erotiska inslag sker bara med samtycke. Fritidsgårdar är platser där flickor och pojkar umgås som jämlikar. Vi tolererar inte att hederrelaterad kultur eller respektlöst rasistisk kultur begränsar tillgången till ett offentligt rum. Oavsett om det rummet är en fritidsgård eller en stadspark. Alla vi som gillar den öppna och jämlika kultur vi skapat efter många generationers politisk kamp måste tydligt stå upp för det jämlika samhället. För varje negativ förflyttning som tillåts retirerar vi från vår vision om ett jämlikt samhälle där alla har en jämlik chans att nå sin fulla potential och förverkliga sina ambitioner. Oavsett kön, etnisk bakgrund, trosuppfattning, ålder, funktionsnedsättning och sexuell läggning. Varför är vänsterns kvinnoaktivister så tysta?.. Riskerar stora delar av den nya väljarkåren att gå förlorad om de står upp för kvinnors självklara jämlika rätt? Så är det nog. Det är i deras värld den vite medelålders mannen som är kvinnornas största fiende, suck!
http://www.expressen.se/ledare/sakine-madon/fritidsgardar-for-tjejer-cementerar-fortryck/
http://www.expressen.se/ledare/karin-pihl/overgrepp-stoppas-inte-av-popfeminism/
http://www.barometern.se/debatt/sag-nej-till-separata-badtider/
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article22745081.ab
http://tv.aftonbladet.se/abtv/articles/106651
http://www.gp.se/ledare/busschaufförer-tar-smällen-för-dålig-asylpolitik-1.3500920

Värdegrund att vara stolt över
I den bifogade ledarartikeln beskriver skribenten på ett vackert sätt självklarheten att Sverige har en kollektiv värdegrund. Bland annat samhällsexperterna J Gardell, A Schulman och H Schyffert bör läsa denna ledare ordentligt. Men han är väl rasist.... Bara den som känner sig själv rimligt bra, och som har en positiv men inte självgod självbild, kan framgångsrikt inkludera andra i sina sammanhang. Det känner nog de flesta beteendevetare till. Sträck på dig! Du tillhör en grupp med en fantastisk värdegrund! Nu måste vi inkludera nya krafter in i den betydligt bättre än hittills! Vad väntar vi på? Ledarskap....
http://www.gp.se/ledare/ghasri-visst-finns-det-svenska-värderingar-1.3500943

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar