fredag 8 juli 2016

Svenskhet

"Välkommen till verkligheten"
Almedalstalen fortsätter några dagar till. Igår var det SD med Jimmy Åkesson som talade. Huvudbudskapen var att nästan alla andra partier nu insett problemen vi har kopplade till dålig migrationspolitik. Han välkomnade övriga till den verklighet som SD känt till i 1000 år, typ. Polischefen och Migrationsverkets chef fick skarp kritik för att inte förstå hur det är bland våra tidigare svaga bland svenskarna. Almedalens besökare är det inte synd om men de tidigare i utanförskap får det allt svårare. Grupper ställs mot varandra och så är det i verkligheten.

EU - Åkesson uttryckte att förhållningssättet är ett förakt från eliten mot folket. SD kräver nu folkomröstning. Det har jag prognostiserat redan i samband med BREXIT. Vi får se, jag tror detta ställningstagande gör att även Sverige kommer att tvingas till någon form av omröstning om EU för att neutralisera SD.

Han gick hårt åt att flickor, kvinnor och barn inte längre anses kunna fritt röra sig i det offentliga rummet utan att antastas eller våldtas. Tryggheten är störd och det enda armband som hjälper mot sexualförbrytare är enligt Åkesson handklovar. "Sluta bjuda huliganer på fika och korv, sätt dem direkt i fängelse". Vi måste förstå att andra kulturer är skälet till att denna otrygghet växer fram... Det är självklart inte ett generellt problem, det är i huvudsak kopplat till en misslyckad introduktion av nyanlända.

Över 50 områden i Sverige där Polis och andra myndigheter tappat kontrollen, med växande parallellsamhällen, måste rensas upp ordentligt enligt Åkesson. EBO driver på den negativa utvecklingen. Sverige måste ta tillbaka områdena till varje pris. Alla skötsamma och laglydiga människor i dessa områden måste befrias. Vi måste stå upp för dessa goda krafter i en idag misslyckad politisk vandring. Vi måste stå upp för våra unika värden om splittring och segregation ska brytas. Åkesson är skicklig på att linda in sina budskap i positiva förpackningar. Att vi måste rensa upp ordentligt i dessa områden var för att skydda och hjälpa de laglydiga och goda krafterna i samma områden... Trygghet, lag och ordning måste enligt Åkesson vara i fokus.
Åkesson frågade sig hur sammanhållning skapas på andra sätt än jobb i olika former. Sociala kampanjer, jobbkampanjer, fikamöten leder ingen vart, enligt SD, innan parallellsamhällen krossats. Därefter kan socialt arbete och annat göra positiv skillnad enligt Åkesson.

Sverige behöver en ny vision utan skygglappar! Ditt eget ansvar spelar roll. Det som spelar roll är att du först gör din plikt för att kunna kräva din rätt. Åkesson lyfte fram den gamla Socialdemokratiska parollen "gör din plikt - kräv din rätt".

Åkesson avslutade med att han inte vill att vi lämnar över ett splittrat, segregerat och polariserat Sverige till kommande generationer. Om SD blir lite mer balanserade i sin retorik kanske de bidrar till det i framtiden.
http://artikel.di.se/artiklar/2016/7/7/ledare-marknad-och-rattsstat-viktigare-an-svenskhet/
http://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/lenamellin/article23135402.ab
http://www.gp.se/ledare/bred-utegångsförbud-är-ett-osvenskt-förslag-1.3463538
http://www.dn.se/nyheter/sverige/slaget-om-svenskheten/
http://www.svd.se/svenska-varderingar
http://integrationsrapporter.mkcentrum.se/wp-admin/wp-content/uploads/2005-03_web.pdf

Anna Dahlberg skriver ofta väldigt bra och viktiga ledare. Den bifogade tycker jag för omväxlings skull är dålig. I arbetet att inkludera nysvenskar bättre är det centralt att våga göra vår värdegrund tydlig och lättillgänglig. Den svenska flaggan är för mig symbolen för dessa värderingar. Värderingar som demokrati, jämlikhet, individuell frihet och flit. Finns andra folk med något liknande? Absolut, men det innebär inte att vi ska undvika att tydligt förknippa vår flagga med för oss viktiga värderingar. "Är det typiskt svenskt" är irrelevant, det är generellt svenskt. Alla globala företag vet att bolagets värdegrund och koncernspråket är avgörande för att människor med olika etnisk-, tros-, sexuell-bakgrund ska prestera framgång tillsammans.
http://www.expressen.se/ledare/anna-dahlberg/varning-for-blagula-sjukan-i-politiken/

Svensken är extremt fantastisk
Finns svensken? Kan man vara "svensk" utan att vara medborgare i Sverige? Ja, hen finns som generell profil. Trots att många "fina" människor ofta ska angripa generella påståenden med att det finns gott om undantag är generella spaningar alltid intressanta. Ja! I mätning efter mätning av kulturella skillnader har den generella svenska kulturen, ur ett globalt perspektiv, klassats som extrem och avvikande. Den extrema generella kulturella mixen som kallas svensk har skördat massor av lokala och globala framgång. Svenskens generella särdrag har vuxit fram under hundratals år. Den har utvecklats hela tiden där gamla och nya bosättare hjälpts åt. Vi ska fortsätta att hjälpas åt att utveckla vår lokala kultur tillsammans, men värdegrunden är bottenplattan i vårt gemensamma samhällsbygge. Det mycket duktigafilmbyråbolaget Populate har producerat en mycket bra film kallad "Sveriges bästa svensk". Den är se värd och utmärkt som stöd i samtal om hur vi bäst inkluderar nya krafter in i vårt land och lokala samhällen.
http://www.dn.se/debatt/sverige-har-varldens-mest-avvikande-folk/
http://www.socialamedier.com/2014/01/17/sverige-ar-unikt-varldskartor-som-visar-hur/
https://m.youtube.com/watch?v=jTsPG4T4vnw
U


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar