söndag 3 juli 2016

Almedalens politikervecka är igång

Politikerveckan i Almedalen
Kan det vara så att folkets företrädare, politiker, inte tycker att samma frågor som folket anser är viktigast är de viktigaste? Så kan det vara. Kan i så fall problemet vara att vi politiker inte är tillräckligt bra på att möta och samtala med de vi företräder? Visst kan man tala om jobb, jobb och åter jobb som ett mantra men de allra flesta svenskar inser att politiker inte längre kan skapa fler jobb. Andelen arbetande som är offentlighetsanställda och andelen skattefinansierade är redan väldigt hög. Det är ett stärkt svenskt näringsliv som är nödvändigt för att försvara vårt välstånd. Genom ett stärkt näringsliv kan vi också stärka finansieringen av välfärdens kärna skola, omsorg och vård.

Politik är en förtroendebransch. Förtroende får man, eller förlorar man, på många sätt. Inom politikens värld är det viktigt att försöka vinna tillräckligt förtroende bland de människor man vill företräda, till exempel Uppsalaborna, och de aktiva partimedlemmarna inom det område man verkar. Nästan alltid handlar politiskt förtroende om att människor kan lita på att löften som ges också kan levas upp till i regeringsställning och personligt rättspatos. Har jag fel?
http://partiledarna.story.aftonbladet.se/chapter/s/
http://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/lenamellin/article23088777.ab
http://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/lenamellin/article23104215.ab

Rikspolitiken har problem. Stora problem. Hur ska nya majoriteter kunna skapas om inte nya samarbetsformer blir en ny verklighet i Sveriges riksdag? Jag är i Almedalen och bland annat framgår det tydligt i planerade program att det kraftigt ifrågasätts hur Centerpartiet ska kunna ingå i en framtida regering om man inte anpassar sin migrationspolitik i förhållande till Moderaternas och Socialdemokraternas migrationspolitik. Min uppfattning är att C under 2016 måste bestämma sig om partiet gör en sådan anpassning eller ej. För borgerliga väljare krävs för förtroende att man tror att Centerpartiet verkligen kan kompromissa fram en migrationspolitik som gör Alliansen till ett trovärdigt regeringsalternativ. För människor som oavsett konsekvenser vill att Centerpartiet ska stå fast vid en politik som hittills inom migrationspolitiken är det viktigt att veta att inte C gör en MP svängning. Först när partiet tydligt tagit ställning i denna för invånarna stora fråga kan partiet sedan lägga upp sitt politiska arbete för att försöka få så starkt stöd som möjligt i valen 2018. Det ställningstagandet kan inte vänta till sent 2017 eller 2018 om du frågar mig. Mycket har hänt inom migrationsområdet sedan Cs partistämma tyckte till senast.
http://www.ipsos.se/160630-DN-Ipsos-Valjarbarometer-juni

Verklighetens problem måste tas på största allvar. Att underskatta våra utanförskapsproblem är oklokt. De är stora och växande. Det ser och känner många invånare, särskilt i våra storstäder. De partier som vill försöka vara delar av ett seriöst regeringsalternativ gör därför klokt i att redan i år, 2016, enas om huvuddragen i migrations- och inkluderingspolitiken.
http://www.fokus.se/2016/06/problemrapporten/
http://newsvoice.se/2014/08/03/sverige-ar-fantastiskt-men-lider-av-vald-korruption-och-migrationsproblem-enligt-bbc/

Ingen är väl så dum att man tror att just vi som lever nu helt plötsligt ska bli de som får uppleva över 10 år utan lågkonjunktur. Även om man inte studerat ekonomi har många spelat Monopol eller Nya finans. Då vet man att goda tider och dåliga tider avlöser varandra. Sannolikheten att en lågkonjunktur inträffar de kommande åren är hög. Då är det bra om Sverige har en rimligt stabil regering. Regeringsfrågan är självklart av central betydelse för möjligheterna att försvara vårt välstånd.
http://artikel.di.se/artiklar/2016/4/28/debatt-sverige-pa-vag-mot-djup-kris/

Ett av många reformbehov är att kraftigt förenkla Sveriges alla bidragssystem. Det är för komplext och det är inte rimligt att enskilda personer kan få bättre ekonomi genom att leva på bidrag jämfört med att arbeta. Håller du med?
https://www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connect/32edb6fd-2008-4a65-b345-d6c7ffadb14e/socialforsakringen_i_siffror_2016_06.pdf?MOD=AJPERES

Nu ska jag fortsätta att lyssna och lära av mycket klokt som sägs i Almedalen under politikerveckan som startat. Bland annat ser jag fram mot att lyssna mycket på hur Alice Todorescu tänker och ser på de utmaningar vi har.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar