lördag 2 juli 2016

Stresstest

Hållbart eller ej
Hur hållbart är det för MP och deras tillväxtovänliga samt naiva inställning till världen att ingå i Sveriges regering? Gång efter gång har de vikit ner sig i hjärtefrågor. Men vad är då värdet av att rösta på MP i framtiden? Som ett blåslampeparti i opposition är det sannolikt fortsatt värdefullt. Men i regering? Idag har vi åter fått uppleva hur lite väljarna kan lita på vad MPs ledande företrädare säger. Inte minst Fridolin har ofta talat om att Vattenfalls kol inte ska brytas eller säljas. Självklart kommer verksamheten att säljas. Man kan se på ansvar på många olika sätt. Jag tror att Socialdemokraterna absolut tycker att svenska skattebetalare ska få tillbaka några kronor för det vi köpt för väldigt mycket dyrare summor än vad det idag säljs för. Eller tror du att svenska skattebetalare, genom Vattenfall, ska ta löpande förvaltningskostnader, år efter år, men inte få några avkastningar? Nu vet vi att MP slutligt parkerar sig som ett litet parti inför nästa riksdagsval som tyvärr sannolikt sker först hösten 2018. Nästa opinionsmätning ger svar på om MP klarar 4% eller ej.
http://artikel.di.se/artiklar/2016/7/2/regeringen-sager-ja-till-forsaljning-av-brunkol/

Förtroende
Almedalsveckan inleds nu då många politiker, journalister och lobbyister träffas för samtal, ömsesidig påverkan, för att lära mer inom olika sakområden och för att stärka personliga relationer.
Regeringsfrågan, migration, inkludering, jobb och bostadspolitik bör vara de centrala samtalsämnena. Annat är i dagens situation bifrågor. Alice Teodorescus bifogade ledare är läsvärd.
http://www.gp.se/ledare/teodorescu-ett-almedalen-som-kräver-många-svar-1.3448634

Det svenska politiska systemet har fortfarande större folkligt förtroende än i många andra demokratiska länder. Samtidigt är det få ledande politiker som får höga förtroendesiffror från väljarkåren eller till exempel landets företagsledare. Eftersom politik är en förtroendeverksamhet är det oroande. Trots att Socialdemokraternas och MPs ledare har lågt förtroende lyckas inte oppositionspartierna vinna ordentligt ökat förtroende som politiska alternativ. Det är bekymmersamt för oss som inte gillar och tror på vänsterpolitik. Det är trots allt positivt att Oppositionsledaren, AKB, steg för steg stärker sitt förtroende. Bland annat för att det "nygamla M" verklighetsanpassat sin migrationspolitik.
http://artikel.di.se/artiklar/2016/7/1/ledare-anna-kinberg-batra-ar-pa-ratt-vag/

Förnekelse
Politikers uppgift är att kämpa för drömsamhällen men också att prioritera bland begränsade resurser. Prioriteringar som de flesta politiker hatar att göra då det självklart hela tiden handlar om att prioritera grupper olika. Eftersom verkligheten består av både ändliga och begränsade resurser måste man göra vägval. Därför är migrations och integrationspolitiken av central betydelse i dagens samhälle. Vi måste kraftigt förbättra inkluderingen av dem vi redan "hjälpt" innan andra prioriteringar är hållbara. I vart fall om man bryr sig om social hållbarhet i våra kommuner. Särskilt i våra större kommuner med allt större problem med stadsdelar där hopplösheten och den sociala tryggheten sprider ut sig. Viktigt att bland annat lyssna på "verklighetens" politiker som Boel i Södertälje. Att förneka att olika intressen alltid ställs mot varandra, särskilt utan tillväxt, är dumt och ansvarslöst. Det är också dumt att driva en politik som eldar på redan brinnande brasor som de flesta av oss vill släcka.
http://www.expressen.se/ledare/politikernas-uppdrag-ar-att-prioritera/
http://www.dagenssamhalle.se/debatt/cynism-bidrar-till-oekat-utanfoerskap-26148

Det är onekligen spännande tider nu. Guld och säljoptioner med lösen 2018 är nog bra kortsiktiga placeringar. Människor måste äta för att överleva. Kanske dax att billigt köpa upp lite ko-bönder? Jag tror livsmedelsnäringen, den lokala, har en ljus framtid runt hörnet. Det gäller bara att klara sig runt hörnet om man är tufft positionerad affärsmässigt eller politiskt.
http://www.aftonbladet.se/ledare/ledarkronika/fredrikvirtanen/article23102035.abInga kommentarer:

Skicka en kommentar