onsdag 13 juli 2016

Förtryckarkonst och lagen

I Uppsala håller en konstnär på att göra ett antal "konstverk" längs en så kallad paradgata. Det första i en serie är ett vidrigt uttryck för förtryck och en ism som mördat miljoner människor! Det är i huvudsak en kopia av ett kommunistiskt,DDR, propagandaverk. Det är självklart inget som Uppsala alls är förknippat med och inget vill förknippas med. Det har inget i vår offentliga miljö att göra! I detta fall är det också placerats i Uppsalas offentliga finrum och i ett område av stor svensk historisk betydelse.

När kulturnämnden för några år sedan gav sitt godkännande var det omöjligt att utifrån konstnärens beskrivning av vad han skulle göra att förstå att förtryckarkonst skulle ges tillträde till vårt offentliga rum. Uppsala som en del av Europa är visserligen en omfattande kreativ ram men att liknande skulle bli ett sådant uttryck är bedrövligt.

Rimligare beslutsprocess
För att undvika att något liknande händer igen har Centerpartiet krävt att beslutsprocessen kopplad till offentlig konst måste förbättras så att folkets företrädare, politiker, bättre kan förstå vad de beslutar om. Vi tycker även att medborgardialoger med fördel kan inkluderas i beslutsprocessen. Den Socialdemokratiske ordföranden i kulturnämnden, Peter Gustavsson, bekräftade igår, i en Radio Uppland debatt med mig, att beslutsprocessen nu ska förbättras. Det är positivt.

Centerpartiet har sedan det blev känt vad som uppförts på värmecentralen i Carolinabacken varit mycket kritiska. Vi begärde en debatt i ärendet i kommunfullmäktige där vi bland annat krävde en processförbättring. Vi har också lämnat in en motion om att "konstverket" ska plockas ner och skänkas till Uppsala konstmuséum som ett skrämmande exempel på slöseri med skattemedel. I höst kommer motionen upp för debatt och beslut. Inför beslutet i kommunfullmäktige har kulturnämnden gett sina synpunkter på motionen. Eftersom de inte visade gott omdöme och stöttade motionen valde Centerpartiet att gå vidare med denna mycket principiella fråga. Vad ska under lång tid få exponeras i vårt offentliga rum och kan kommunala verksamheter strunta i Sveriges rikes lag?

Råd som vill stå över lagen
Det är vår uppfattning att en liknande omfattande fasadändring i en mycket historisk och offentlig miljö kräver bygglov. Kommunen har inte begärt bygglov och tills ärendet är prövat är det ett fuskbygge. När enskilda invånare eller organisationer byggfuskat är kommunen enligt lagar och regler hård. Därför har vi överklagat att bygglovsärende uteblivit och kräver att det genomförs. Kulturnämnden står inte över Sveriges rikes lag och alla medlemmar inom kommunen ska behandlas jämlikt. Alla ska följa lagen, även Uppsala kommuns olika delar! Det är mycket anmärkningsvärt att Miljöpartiets kommunalråd Maria Gardfjell och landstingsråd Robert Damberg attackerat mig i denna fråga och kallar mig populist! De tycker uppenbart att kommunen står över lagen och att DDR propaganda passar i Uppsala. Det är dåligt att inte nyval kan genomföras i kommuner!

Smittspridning
Om myndighetsutövningen, som ska pröva frågan formellt, kommer fram till att det krävs bygglov och att platsens stora betydelse inte kan anses lämplig för något liknande är det bra. Då kan vi skänka kakelbitarna till Uppsala konstmuséum. Om de kommer fram till att inte bygglov krävs, och DDR nedskräpningen får vara kvar, då måste det betraktas som fritt fram för alla fasadägare att fritt sätta upp vilka provocerande fasader de vill framöver. Det är självklart vare sig lämpligt eller acceptabelt. När kommunen nyligen avslog önskemål från fastighetsägaren till en central Åhlénsfastighet om att få sätta upp skyltar på fasaden om vilka butiker som finns i huset är det orimligt att DDR fasaden kan bedömas som ok. Gör om! Gör något mer passande och absolut inget som står för mänskligt förtryck och massmördande!

Vi lever nu i en orolig tid. Om liknande förtryckaruttryck får godkänt att under konstflagg sättas upp, utan bygglovsprövning, fullt synligt i vårt offentliga rum går vi en läskig framtid till mötes. För mig är den konstnärliga friheten viktig. Inte till den grad att skattepengar ska få användas och vårt offentliga rum, i många år, upplåts för förtryckarpropaganda!
http://mobil.unt.se/kultur-noje/c-overklagar-ddr-konstverk-4299506.aspx
http://www.svt.se/nyheter/lokalt/uppsala/centerpartiet-overklagar-ddr-konstverk
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=114&artikel=6472078
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Kommunism
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Josef_Stalin
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Förtryck
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Östtyskland
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Sveriges_rikes_lag
http://www.levandehistoria.se/fakta-fordjupning/kommunistiska-regimers-brott-mot-manskligheten
http://www.dn.se/ledare/den-blodiga-ideologin/
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Kommunismens_svarta_bok
http://www.boverket.se/pblkunskapsbanken
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/plan--och-bygglag-2010900_sfs-2010-900


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar