lördag 23 juli 2016

Bara ord

Trovärdighet
Det är intressant att UNT, lokal tidning i Uppsala län, helt plötsligt skriver om landsbygdsutveckling. Idag slås även ett slag för kransortsutveckling på ledarsidan.. I artiklar har partier som inte i remissvar till förslag på ny översiktsplan lyfter fram landsbygdsfrämjande synpunkter framställts som landsbygdsvänner... Centerpartiet har i formella kommunala sammanhang varit tydliga med att vi både ska satsa ordentligt på landsbygdsutveckling och försvara grönområden i stadens stadsdelar. Centerpartiet är det enda parti som kraftfullt satsar på landsbygdsutveckling och kransortsinvesteringar i kommunens budget.  Det är i budgetsammanhang som partierna bekänner färg om de verkligen menar allvar med vad de säger eller bara röstfiskar utan ambition om att leva upp till det de påstår. Intressant att UNT sprider budskap som hittills inte kan bekräftas i konkreta politiska ställningstaganden...

Faktisk politik och landsbygdsutveckling
Centerpartiet i Uppsalas prioriteringar och fokus i politiken kan tydligt följas upp från valrörelsen 2014, i våra remissvar, i våra motioner och i vår Mål & budget för kommunen. Jag hoppas att många Uppsalabor är så kloka att de tar reda på vad som är trovärdigt och förankrad politik bland Uppsalas partier och deras utspel. De Uppsalabor som är så kloka tror jag kommer att rösta på Centerpartiet i Uppsala. Vi har en helhetspolitik som stärker och förbättrar hela Uppsala kommun. Vi har en politik som stärker Uppsalas attraktionskraft för alla invånare och våra besökare.

Det är positivt för Uppsala om fler partier än C ansluter sig till vår politik. Tro mig, vi kommer att följa upp att de levererar riktig politik och inte bara falska förhoppningar!

P.S Centerpartiet i Uppsala har också genomfört egna medborgardialoger runt om i den geografiskt stora Uppsala kommun där över 50.000 av våra invånare bor utanför centralorten.
https://m.youtube.com/watch?v=PeSfSBRMoyc
https://m.youtube.com/watch?v=J-YXW79rU1U
https://m.youtube.com/watch?v=-jz5ikJOKRU
https://m.youtube.com/watch?v=5GihBQ7LczE
http://mobil.unt.se/ledare/sprid-utbyggnaden-till-hela-kommunen-4309475.aspxInga kommentarer:

Skicka en kommentar