torsdag 14 juli 2016

Ny indelning av Sverige

Helt nya regionala indelningar
Igår körde jag från Uppsala genom Enköping, Västerås och Örebro till Lidköping. Delar av det stora område som föreslås bli region Svealand. Området är väldigt geografiskt stort. Även om Stockholm län och Värmland exkluderas... Det är verkligen inte lätt att inse varför det är en smart ny indelning av Sverige. Om huvudsyftet är att skapa betydligt färre län för att bättre kunna finansiera sjukvården finns sannolikt mycket klokare vägar framåt. Eftersom staten ansvarar för universiteten kan väl staten och rikspolitikerna ta ansvar för specialistvård och universitetssjukhus? Varför inte? Kristdemokraterna har onekligen en poäng. Rikspolitiker kan med fördel göra mer nytta eftersom inte de heller, som kommunpolitiker på heltid, har någon semester. I kombination med att över 60% av arbetet i riksdagen "bara" är lagstiftningsanpassningar av EU direktiv har de tid över för svårt och hårt arbete med sjukvården. Då kanske vi även kan känna till vilka de personer är som vi kan hålla ansvariga för sjukvården i vår region. Vem har kommit fram till att en kritisk massa av invånare måste vara runt + 1 miljon? Hur kommer det sig att mina vänner som lever på Island, i Luxenburg, Estland, Cypern, Malta eller Monaco inte upplever att de får dålig vård om det krävs?
http://www.riksdagen.se/sv/sa-funkar-riksdagen/arbetet-i-riksdagen/sa-arbetar-ledamoterna/
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Svealand
http://skl.se/demokratiledningstyrning/politiskstyrningfortroendevalda/regionfragan/kunskapsrapporter.8287.html
http://webbutik.skl.se/sv/artiklar/motiven-for-en-regionreform.html
http://www.sn.se/nyheter/nykoping/1.3931839-foretagarkritik-mot-nya-regionen
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article22413510.ab
http://www.sydsvenskan.se/2016-06-30/nya-regioner-sager-fornuftet-kritiken-bygger-pa-kansla
https://www.agila.se/arbeta-som-bemanningsläkare?gclid=CMXV1MuO8c0CFUXbcgodyyIGDA
http://www.dagenssamhalle.se/debatt/kostnaden-foer-stafettlaekare-viktigt-problem-12803
http://www.lakartidningen.se/Aktuellt/Nyheter/2014/05/Hoga-kostnader-for-hyrlakare-ett-problem-aven-i-Frankrike/

Det som stör mig mest sedan jag började sätta mig in i frågan om ny indelning av Sverige är att de nya förvaltningsgränserna som planeras, efter Axel Oxenstiernas indelning, tar dagens gränser som utgångspunkt! Varför då? Varför inte klyva Stockholms län från Solna och gå upp till Dalarna men exkludera Örebro och Västerås och ersätta det med förslaget Svealand? Den regionen kan med fördel kallas Uppdala.. Regionens centrum för HVB och psykiatrisk specialistbehandling kan vara i fridfulla miljöer som Säter och Djursholm. Andra smarta fördelningar av viktig verksamhet inom regionen är tveklöst möjlig.
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Axel_Oxenstierna

Stordriftsfördelar?
Är det för små enheter som är problemet inom svensk sjukvård? Krävs stora regioner för att klara av de ökande sjukvårdskostnaderna som prognostiseras på grund av en allt äldre befolkning och många traumatiserade nya invånare? Är det inte helt nya sätt att arbeta på och betydligt mer patientcentrerad IT som bär på lösningarna? Hur mycket kan smartare schemaläggning bidra till bättre kompetensutnyttjande? Såg på Uppdrag granskning att Socialstyrelsen godkänt läkare och sjuksköterskor som saknar behörighet... Istället för att riskera att råka ut för en sådan farlig läkare är det väl bättre att använda IBMs "Watson". En superdator som är bättre än den bästa specialist att ställa diagnoser eller i vart fall bidra med en mycket kvalificerad second opinion. Det är dags att tänka om ordentligt utifrån de möjligheter som dagens teknik möjliggör! Vad väntar vi på? Varför går det så sakta? Varför är inte dessa möjligheter i fokus istället för nya gränsdragningar?
http://www.businessinsider.com/ibms-watson-may-soon-be-the-best-doctor-in-the-world-2014-4?r=US&IR=T&IR=T
https://m.youtube.com/watch?v=WFR3lOm_xhE
http://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7164-363-6.pdf
http://www.lakartidningen.se/Functions/OldArticleView.aspx?articleId=18955
http://cornucopia.cornubot.se/2014/06/sverige-har-oecds-tredje-basta-sjukvard.html?m=1

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar