fredag 1 april 2016

Naivistexit

Nyval
Är det nu eller aldrig som vi har chansen att slippa naivist och vänsterpolitik? Mycket talar för det!
KDUs ordförande drev på för att den demokratiskt dåliga Decemberöverenskommelsen sprack. Det var mycket bra. Nu driver hon på för att nyval ska krävas om jag förstått rätt. Det är sannolikt en klok tanke. Nu finns chansen att bryta vänstervridningen inom svensk politik eftersom det varit väldigt rörigt i regeringsarbetet och flera av statsråden gjort usla insatser, särskilt MPs representanter. Samtidigt har inte oppositionen exklusive SD vunnit förtroende i ett läge där C, M, L och KD haft gott om möjligheter att profilera sig och med all rätt kunna kritisera regeringen för en rad dåliga ageranden. Om vi bortser ifrån sannolikheten att det snart blir lågkonjunktur är nu risken stor att regeringen börjar få mindre kaos på bordet. Då är risken stor att särskilt S stärks och möjligheterna att slippa vänsterpolitik minskar. Då Sverige är i behov av omfattande breda reformer skulle det vara bra om ett nyval genomförs där Alliansen och S är överens om en reformagenda. De kan då enas om att oavsett valresultat så ska man gemensamt ta ansvar för att reformera de områden som särskilt lyfts fram som viktiga av Framtidskommissionen. Det minsta som skulle kunna hända är då att S ges chansen att med den överenskommelsen i botten bilda en egen minoritetsregering som söker stöd åt höger istället för åt vänster. Det skulle vara mycket bättre för Sverige och dess folk än att ha det som nu. Varför vänta med att formera någon ny nödvändig ordning när allt talar för att nödvändiga reformer kräver det? Inget talar för att dagens blocktänkande kan ta tag i det nödvändiga reformarbetet. Inget talar för att några partier kan forma en majoritetsregering vare sig efter ett nyval inom kort eller hösten 2018. Då är det väl lika bra att utnyttja nuläget och pressa fram nytänkandet redan nu. Blir inte det bäst för svenskarna? Särskilt brottom är det att få igång reformarbetet om allt för många fack driver igenom oansvarigt höga löneökningar! Vad väntar de på? Dags att trycka på nyvalsknappen.
http://www.di.se/artiklar/2016/3/31/unionen-vi-ar-valdigt-nara-att-lagga-ett-varsel/
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar