torsdag 28 april 2016

Värdegrunden central

Sammanhållning
I ett samhälle som strävar efter stor sammanhållning är värdegrundsarbete avgörande för framgång. Värdegrunden handlar framförallt om förhållningssätt mellan oss människor och till vår omgivning. Formellt uttrycks denna värdegrund i Sverige i Sveriges rikes lag som under många hundra år demokratiskt arbetats fram. För att kraftigt förbättra integrationsarbetet i Sverige är ett proaktivt värdegrundsarbete centralt för att vi ska lyckas. Den svenska värdegrunden och våra lagar är självklara utgångspunkter för det värdegrundsarbetet. De är uttryck för det svenska folkets vilja och har, som sagts, växt fram under hundratals år. Värdegrunden och alla dess delar är levande och dess utveckling ligger i händerna hos alla samhällets invånare. Gamla som nya invånare kan påverka utvecklingen. I Sverige genom våra demokratiska processer. I andra delar av världen har samlingar av människor utvecklat andra värdegrunder på mer eller mindre demokratiska grunder. De som har störst ansvar för att vi kan upprätthålla och utveckla våra värderingar är politiker och vårt rättssystem. Det är hög tid att ta det ansvaret på större allvar om vi vill fortsätta att ha ett samhälle med god sammanhållning och som bygger på demokrati, jämlikhet, rättvisa och individuell frihet som grundpelare! Ur ett värderingsperspektiv anser jag inte att vi på något sätt ska tolerera parallella samhällen i det samhälle som kallas Sverige.
http://www.expressen.se/ledare/anna-dahlberg/varderingarna-ar-nasta-stora-strid/
https://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4rdering_(sociologi)
http://www.synonymer.se/?query=v%E4rdegrund
http://www.worldvaluessurvey.org/wvs.jsp
http://www.worldvaluessurvey.org/WVSContents.jsp
http://vardegrunden.se/vardegrunden-tipsar/


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar