torsdag 31 mars 2016

Försvara våldsmonopolet

Samma lagar
I Sverige gäller svenska lagar och regler alla som befinner sig här! Oavsett om man är medborgare eller ej. Den ordningen är väldigt bra och dessutom demokratiskt starkt förankrad! Polisens och militärens våldsmonopol i Sverige måste upprätthållas. Jag har länge varnat för den utveckling vi upplever allt mer av, det vill säga allt mer social oro och parallellsamhällen. Min utanförskapsområdesturné har inte lugnat mig, tvärt om.

Hederliga invånare måste tydligt börja säga ifrån. Vi accepterar inte laglöshet eller parallella samhällen med egen rättskipning och med egna kulturer som till exempel inte ger kvinnor samma frihet som män. Statens våldsmonopol måste säkras. Våldsbenägna vänster, höger, extremist och/eller kriminella gäng måste sättas på plats! Vår kommun och vårt land tillhör folket och folkets demokratiska regler ska hedras! Ingen har rätten att ensidigt ta sig rättigheter som andra inte har!

Anders Carlberg som blev rikskändis genom sitt arbete med "värstingar" kopplade till Fryshuset i Stockholm har mycket att lära dagens makthavare. Carlberg "älskade" ungdomar som gått snett och vigde sitt liv åt att försöka coacha dem i en bättre riktning. Hans kärlek innebar också att han mötte dem där de befann sig och försökte därefter med kärlek och genom uppbyggt förtroende ta dem mot en bättre framtid. Att möta många av dessa individer där de är innebär att man möter dem med både kraft och kärlek. Carlberg var inte rädd att använda muskler för att visa "var skåpet ska stå". I bästa fall behövs bara övermäktig muskelkraft. Polisen är ofta mycket professionella och ska ha allt stöd och uppmuntran i sitt svåra jobb att dagligen upprätthålla lag och ordning! Om de anses begå övervåld får det anmälas som allt annat våld. Som för alla prövas det då i domstol, om så önskas. Jag törs påstå att polisen nästan alltid frias. Det gör de för att de ska frias när de använder sitt våldsmonopol för att neutralisera människor som agerar oacceptabelt. Stå upp för våldsmonopolet och sluta tramsa med vänsterpropaganda om övervåld! Med det vill jag på intet sätt rättfärdiga skitstövlar även bland poliser som inte klarar av att respektfullt möta alla invånare, även de som de "dagligen" griper... Respekt är något man förtjänar av sina medmänniskor. Människor som får enskild "respekt" på grund av sin förmåga att okänsligt och gärna bruka våld är icke önskvärda.
http://www.svd.se/valdsmonopol-i-gungning
http://www.unt.se/uppland/uppsala/polisen-visar-inte-nagon-respekt-4174728.aspx
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Anders_Carlberg


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar