torsdag 21 april 2016

Offerkoftor

Tyckasyndomsamhället
Fråga inte vad samhället kan göra för dig utan vad du kan göra för samhället! Allt för få tycker jag tar ett eget stort ansvar för sin egen och övriga samhällets positiva utveckling. Varför fostrades så många till gapande fågelungar? Varför har "offerkoftslulturen" fått så starkt fäste? Varför accepteras en skola, grundskola och högre utbildningar, som inte kan säkra en studiemiljö som gör att kunskapsbygget blir så bra som möjligt utifrån de allra flesta elevers förutsättningar? Lagom kanske är bra men ett samhälle som ständigt fokuserar på de svagaste, blir det bra för de svaga?
Måste vi nu gå från ett offerkoftesamhälle till ett elitistiskt och hårt disciplinerat samhälle för att försvara vårt generella välstånd? Nej, men vi måste absolut bli väldigt tydliga med vår värdegrund och vi måste sluta upp med den ständiga tyckasynd om och tahandom inställningen som fått råda allt för länge. Tycka synd om hjälper inte människor. Det är en klädsam känsla hos oss som har empatisk förmåga men fokus måste vara på hjälp till självhjälp.
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Offerkofta
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Elitism
http://www.synonymer.se/mobil/?query=medm%E4nsklig
http://exempelmeningar.se/sv/livsmöjligheter

Rättigheter OCH skyldigheter! Den som bryr sig om sina medmänniskor "ger dem inte fisk utan lär dem fiska"! Det brådskar av många skäl att mentalt ställa om AB Sverige. Vi måste fokusera på att förstärka det goda bättre och tydligare stå upp för det vi inte accepterar i vår kultur för att alla invånare ska få så jämlika livsförutsättningar som möjligt. De som väljer offerkofta når sällan bra vägar i livet. Självklart ska man bekämpa orätt men inte genom att bara gnälla och inte ta ett eget aktivt ansvar för att förbättra sin egen situation.
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Rättighet
http://www.synonymer.se/mobil/?query=skyldighet
https://www.informationsverige.se/Svenska/Samhalle/Sidor/Individens-rättigheter-och-skyldigheter.aspx

Bilisthatare
Socialdemokraterna och Miljöpartisterna kör nu fram ett ärende om att kraftigt höja P-avgifterna i staden. De visar tydligt i de flesta infrastrukturfrågor att de saknar förståelse för många människors livsförutsättningar. Det är en politik som är fientlig mot stadens centrala företagare. Den är också fientlig mot alla invånare som bor på våra landsbygder. Jag vet inte om man ska skratta eller gråta över att de partier som säger sig vilja motverka externhandel driver en politik som bland annat gynnar den.
http://mobil.unt.se/uppland/uppsala/forslaget-dags-hoja-p-avgifter-4201854.aspx

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar